Käyttöehdot

Käyttöehdot

Yleiset ehdot
Kiitos, että vierailet sivustossamme. Pyydämme sinua lukemaan nämä ehdot huolellisesti, sillä käyttämällä sivustoa hyväksyt ehtojen sisällön.

Tietosuoja
Kaikki Kymenmatkojen sivustojen kautta lähetettävät henkilötiedot kuuluvat Kymenmatkojen tietosuojaperiaatteiden alaisuuteen.

Tietojen täsmällisyys, täydellisyys ja ajankohtaisuus
Emme takaa tässä sivustossa tarjottavien tietojen paikkansapitävyyttä tai kattavuutta. Valitset itse, luotatko sivuston sisältöön. Hyväksyt, että on sinun vastuullasi tarkistaa sivuston sisältöön ja tietoihin myöhemmin mahdollisesti tehdyt muutokset.

Immateriaalioikeudet
Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikkien tämän sivuston tekstien ja muun sisällön tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet omistaa Kymenmatkat Oy.

Kymenmatkat.fi on tarkoitettu kunkin käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön, ja sen sisältöä ja kuvia voi tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Kymenmatkojen artikkeleita voi myös linkittää käyttäjän henkilökohtaisille verkkosivuille.
Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin eikä muutoinkaan tavalla, joka rikkoo Kymenmatkojen ja/tai sen yhteistyökumppaneiden immateriaalioikeuksia. Kymenmatkat.f::ssä julkaistua tekstiä voi käyttää journalistisiin tarkoituksiin, jos tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Tämän sivuston sisältämät tavaramerkit, logot, kuvat ja palvelumerkit ovat Kymenmatkat Oy:n omaisuutta. Tämän sivuston sisältöä ei voida millään tavoin tulkita oikeuden myöntämiseksi sivustossa esitettyjen tavaramerkkien käyttämiseen. Tämän sivuston sisältämien tavaramerkkien tai muun tämän sivuston sisällön käyttäminen tai väärinkäyttö on ehdottomasti kielletty, lukuun ottamatta näissä ehdoissa esitettyjä tapoja. Olet myös tietoinen siitä, että Kymenmatkat suojelee omia immateriaalioikeuksiaan laissa säädetyillä tavoilla, mukaan lukien kanteen nostamisella vakavista rikkomuksista.

Evästeiden käyttö
Kymenmatkat.fi hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa ja kävijäseurannassa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta.
Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimen asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen. Käyttämällä Kymenmatkat.fi sivustoa käyttäjä antaa suostumuksensa edellä kuvatulla tavalla tapahtuvalle tietojen käsittelylle.

Linkit muihin sivustoihin
Kymenmatkat ei vastaa millään tavalla näillä www-sivuilla olevien tietojen tai materiaalin saatavuudesta, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuudesta tai sisällöstä. Kymenmatkat ei vastaa millään tavalla vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, jotka liittyvät näiden www-sivujen käyttöön. Jollei toisin todeta, minkään näillä www-sivuilla ei voida katsoa olevan osa Kymenmatkojen yleisiä myynti- tai toimitusehtoja. Käyttäjä on velvollinen perehtymään ja noudattamaan niitä käyttöehtoja ja muita ehtoja, jotka on julkaistu näillä kolmannen osapuolen verkkosivustoilla. Kymenmatkat ei voi taata linkkien toimivuutta. Linkit on annettu hyvässä uskossa, eikä Kymenmatkoja voida pitää vastuussa linkitettyihin sivustoihin myöhemmin tehdyistä muutoksista. Suosittelemme, että luet huolellisesti ulkopuolisten sivustojen tietosuojalausunnot.

Takuut ja vastuun rajoitus
Tämän sivuston käyttäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.
Tämä sivusto tarjotaan sellaisenaan ja käytettävyyden rajoissa, mikä tarkoittaa, että Kymenmatkat ei myönnä minkäänlaisia takuita tai sitoumuksia: suoria, epäsuoria, tai lainmukaisia mukaan lukien takuut soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, takuut sivuston sisällön täydellisyydestä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta, ajankohtaisuudesta ja ulkopuolisten tahojen oikeuksien loukkaamattomuudesta, takuut sivuston jatkuvasta käytettävyydestä, virheettömyydestä ja turvallisuudesta sekä takuut siitä, että Kymenmatkojen neuvot tai lausunnot tässä sivustossa ovat oikeellisia tai luotettavia.

Vastuun rajoitus
Kymenmatkat tai muu ulkopuolinen taho, joka osallistuu tämän sivuston luomiseen, tuottamiseen tai tarjoamiseen meidän lukuumme, ei vastaa suorista, odottamattomista, epäsuorista tai seurannaisvahingoista, kustannuksista, menetyksistä tai vastuista, jotka ovat seurausta pääsystä tähän sivustoon, sivuston käyttämisestä, kyvyttömyydestä käyttää sivustoa, tämän sivuston sisällön muutoksista tai linkin kautta toisen sivuston käyttämisestä tai siitä että me ryhdymme tai emme ryhdy toimenpiteisiin sen vuoksi, että olet lähettänyt meille sähköpostia.

Kymenmatkat tai muu sivuston luomiseen, tuottamiseen tai tarjoamiseen osallistuva taho ei vastaa siitä, että sivustossa tarjottavia tietoja tai palveluja päivitetään tai korjataan eikä korjausten, päivitysten tai julkaisujen tekemisestä. Tämän sivuston sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Kymenmatkat ei vastaa mahdollisista menetyksistä, jotka aiheutuvat tietokonelaitteiston saastuttavasta viruksesta, tai muusta omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat sivuston käyttämisestä, sivuston pääsemisestä tai sisällön lataamisesta sivustosta. Sisällön lataaminen sivustosta tapahtuu omalla riskiläsi.

Kielletty toiminta
Sivustossa on kiellettyä toimia tavalla, jonka Kymenmatkat voi katsoa sopimattomaksi tai laittomaksi tai lain nojalla kielletyksi

Vastuutietojen päivitykset
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ja korjauksia näihin ehtoihin. Käy tällä sivulla säännöllisesti tarkistamassa, ovatko ehdot muuttuneet.