Vastuullista matkailua

Kymenmatkat luottaa laatuun ja paikallisiin palveluihin

Olemme löytäneet oman polkumme, joka täydentyy matkaa tehdessä.

Sitoutuminen työhön ja rakkaus matkailuun vie eteenpäin ja antaa hyvän pohjan tehdä työtä matkailun parissa. Meillä on tehtävä viedä suomalaisia matkailun lähettiläinä maailman merille ja mantereille alkaen Pohjoismaista ja Euroopasta aina Aasiaan, Amerikkaan ja Oseaniaan saakka.

Matkailu, taide ja kulttuuri ovat perinteisesti olleet rauhan lähettiläitä maailmassa, olemme saaneet olla mukana tässä toiminnassa jo 29 vuotta, lisäämässä kulttuurien kohtaamisia ihmisten välillä. Haluamme viedä matkailun yhdistävää sanomaa käytännön tasolla ympäri maailman. Luomme edelleen hyviä suhteita, viemme apua kohteisiin matkailun merkeissä ja matkailun keinoin, käytämme paikallisia palveluita ja paikallisia yhteistyökumppaneita ja huolehdimme siitä, että yhteistyökumppanimme ovat vastuullisia matkailualan toimijoita. Tänä vuonna Kymenmatkoilla tuli täyteen 29 vuotta matkailua maalla, merellä ja ilmassa, niin kotimaassa kuin ulkomailla, voimme siis hyvillä mielin toivottaa:     Nauti elämästä – Nauti matkasta!

Tule mukaan Elämä on tässä ja nyt! Niin mekin teemme.

Odotamme yhteydenottoasi, jotta voimme palvella sinua!


Matkailun kestävä kehitys

Edistääkseen matkailun kestävää kehitystä Kymenmatkat pyrkii toimimaan tavalla, joka täyttää kestävän kehityksen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Kymenmatkojen kestävän kehityksen politiikkaa sovelletaan Matkailun kaikilla liiketoiminta-alueilla ja toimistossamme.

Kymenmatkat tuo matkaajia Kotkan-Haminan seudulle sekä järjestää matkoja ympäri maailmaa. Meille laatu on yksi vastuullisen matkailun kulmakivistä. Kymenmatkoilla käytämme ainoastaan luotettavia yhteistyökumppaneita, jotta lopputulos on asiakkaalle paras mahdollinen. Pitkien yhteystyökumppanuuksien ansiosta tunnemme partnerimme hyvin ja tiedämme, että meillä on sama  arvomaailma ja käytäntö tuottaa matkailupalveluita.

Esimerkkinä voimme kertoa, että matkoilla käytetään mieluiten hotelleja, joissa ekologisuus on otettu huomioon – vaikka siten, että pyyhkeitä ei automaattisesti pestä joka päivä. Kuljetukset järjestämme mielellään yhteiskuljetuksina ja käytämme aina paikallisten tuottamiapalveluita. Koska henkilökuntamme tuntee tarjoamamme palvelut kuin omat taskumme, on meidän helppo räätälöidä matkapaketteja erilaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi esteettömiä matkapaketteja on mahdollista rakentaa Kymenmatkojen valikoimasta.

Vaikka matkatoimiston palveluihin kuuluvat myös ulkomaille suuntautuvat matkat, nautimme koko Kymenmatkojen väki vähintään yhtä paljon siitä, että saamme rakentaa matkapaketteja omalle seudullemme ja saamme antaa matkailijoille mahdollisuuden päästä tutustumaan Kymenlaakson parhaisiin kohteisiin. Henkilökuntamme tuntee alueen ja sen palvelut vuosikymmenten kokemuksella, joten jokaisen asiakkaan tarpeisiin on helppo vastata.

Sosiaalinen vastuumme Suomessa tarkoittaa, että olemme luotettava työnantaja ja yhteistyökumppani. Kymenmatkat työllistää ihmisiä suoraan ja välillisesti. Teemme asioita järjestelmällisesti ja säännöllisesti sekä mittaamme työmme tulokset. Huolehdimme henkilökuntamme hyvinvoinnista ja kehityksestä. Kymenmatkat on kannattava yritys, joka tuottaa verotuloja Kymenlaakson alueelle.

Kymenlaaksoon suuntautuvilla matkoilla paikallisten yritysten tukeminen ja alueen elinvoiman kasvattaminen on Kymenmatkojen perusperiaatteita. Matkatoimiston tarkoituksena on tehdä yhteistyötä ja näin tukea alueella toimivia matkailupalveluiden tuottajia. Alueelle suuntautuvalla ryhmämatkailulla onkin merkittävä työllistävä vaikutus alueellamme.

Vaikka paljon tehdään jo vastuullisen matkailun eteen, aina voi kehittyä lisää. Tässä Kymenmatkat käyttää apuna Sustainable Travel Finland -ohjelmaa, ja matkatoimistomme onkin hyvää vauhtia matkalla kohti kestävän matkailun todentavaa Sustainable Travel Finland -merkkiä. Kehittämisprosessissa etsitään muun muassa entistä ekologisempia tapoja matkustaa.

Olemme suomalainen matkatoimisto ja teemme yhteistyötä vastuullisten ja kestävän matkailun periaatteita noudattavien matkailutoimijoiden kanssa kotimaassa ja ulkomailla. Matkailu ja turismi työllistävät eniten ihmisiä maailmassa. On tärkeää, että matkailukohteissa edistetään kestävää kehitystä, jolla on vaikutusta ympäristöön ja ilmastoon ja on tärkeää, että ihmisoikeuksia suojellaan kaikilla matkailun alueilla.

Kohdemaissa tuemme paikallisia yrityksiä ja organisaatioita, käyttämällä heidän palveluitaan, haluten näin varmistaa, että paikallinen kulttuuri säilyisi myös tuleville sukupolville. Taloudellinen tuotto hyödyttää välittömästi paikallista yhteiskuntaa. Erityisesti kehittyvissä maissa matkailu vastuullisesti ja kestävästi toteutettuna on yksi merkittävimmistä taloudellisten ja sosiaalisten voimavarojen lähteistä. Kymenmatkat vie asiakkaitaan tutustumaan paikalliseen elämään ja kulttuuriin. Mahdollistamme kulttuurillisia kohtaamisia, jotka parantavat ymmärrystä eri kulttuurien välillä.

Kannustamme paikallisia yhteistyökumppaneitamme kiinnittämään huomioita ekologisiin, luontoa säästäviin toimintoihin matkailupalveluiden toteuttamisessa. Tämä tarkoittaa tehokkaampaa energian ja veden käyttöä, tehostetumpaa jätevesien ja jätteiden käsittelyä, uusiokäyttöä, kertakäyttötuotteiden välttämistä, kuljetusten järkevää suunnittelua sekä ekologisten vaihtoehtojen hyödyntämistä.

Matkoilla käytämme hotelleja, joissa ekologisuus on otettu huomioon. Useamman yön majoittuessaan asiakkan liinavaatteet vihdetaan vain tarpeen mukaan ja pyyhkeitä ei automaattisesti vaihdeta päviottäin. Kuljetukset järjestämme mielellään yhteiskuljetuksina ja käytämme paikallisten tuottamia palveluita. Henkilökuntamme tuntee tarjoamamme palvelut, edistää tämä matkapakettien räätälöintiä mahdollisimman ekologisella tavalla. Matkalla syntyvät roskat käsitellään asianmukaisesti ja kerätään mukaan niillä paikoilla, joissa roskille ei ole osoitettu asianmukaisia keräysastioita. Esteettömiä matkapaketteja on mahdollista rakentaa Kymenmatkojen valikoimasta. Lentomatkoja  suunnitellessamme etsimme aina vähäpäästöisimmän ratkaisun matkan toteuttamiseksi. Suosimme aina suoria lentoja.

Mahdollisuuksien mukaan tarjoamme asiakkaillemme junamatkaa, silloin, kun se on mahdollista. Matkakohteissa tehdään retkiä kävellen tai pyöräilemällä, jolloin suurin osa paikalliskuljetuksista on erittäin vähäpäästöisiä. Majoitusten ja ruokapaikkojen valinnassa etusijalla on aina paikallisuus, luonnonmukaisuus, ekologisuus ja mahdollisimman pieni hiilijalanjälki mm kertakäyttövalmisteiden välttäminen, jätteiden kierrätys, tehokas vedenkäyttö lisäävät ympäristöystävällisyyttä ja pienentävät hiilijalanjälkeä.

Kymenmatkat missio

Kymenmatkojen tarkoitus on tuottaa elämyksellisiä yksityis- ja ryhmämatkoja niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tukea kestävää yhteiskuntaa ja kestävää matkailua tukemalla kaikkia sidosryhmiä kohti parempaa vastuullisuustietoisuutta. Tämä tapahtuu minimoimalla ja lieventämällä negatiivisia ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ja toimimalla aktiivisesti paikallisyhteisömme ja yhteiskunnan toiminnassa.

 

Vastuullisuus pähkinänkuoressa

Toimimme vastuullisena matkanjärjestäjänä, meillä on matkapakettilain asettama kuluttajansuoja.
Kymenmatkat Oy on Suomen Matkatoimistoalan Liiton (SMAL 18595) ja Kuluttajaviraston vakuusrahaston (KUVI 3254/00/MjMv) jäsen.
Pienennämme toimintamme aiheuttamaa hiilijalanjälkeä niin toimistossa kuin matkoillamme.
Suosimme suoria lentoja kohteisiin.
Tarjoamme asiakkaille liityntäkuljetuksiin vähäpäästöisiä matkustustapoja.
Päivystämme 24/7.
Allekirjoitimme matkailualan yhteisen julistuksen Helsinki Declarationin vastuullisen matkailun edistämiseksi

Vinkkejä kestävään matkailuun

Lentolomalla käytä mahdollisuuksien mukaan suoria lentoja.
Pakkaa kevyesti, sillä mitä vähemmän laukkusi painaa, sitä vähemmän lentäessä kuluu polttoainetta ja syntyy ilmastopäästöjä.
Valitse ekologinen tai ympäristösertifioitu hotelli.
Sammuta huoneesi valot ja sulje ilmastointi silloin kun et ole huoneessa.
Ilmoita hotellissa siistijälle, että käytät samaa pyyhettä ja nukut samoissa lakanoissa useamman yön ajan.
Osta paikallisesti tuotettuja tavaroita ja palveluita.
Buffet-ruokailussa ota ruokaa vain sen verran mitä jaksat syödä vähentääksesi ruokahävikkiä.
Lajittele ja kierrätä roskat mahdollisuuksien mukaan.
Osallistu eläinretkiin, vain jos retki täyttää kansainväliset vaatimukset eläinten kohtelusta.
Jos epäilet lasten hyväksikäyttöä, ota yhteyttä paikalliseen poliisiin tai kansainväliseen ECPAT-järjestöön.
Hyödynnä mahdollisimman paljon vähäpäästöisiä kulkumuotoja. Varausta tehdessäsi mieti, voisiko matkan taittaa laivalla tai junalla tai voisiko kohteessa liikkua julkisilla liikennevälineillä tai vuokrata pyörän paikan päällä. Kaupunkikierroksenkin voi tehdä kävelemällä, jolloin pääset näkemään kohteetkin läheltä.

Lasten suojelu

 Jos matkasi aikana epäilet, että lapsi on vaarassa joutua hyväksikäytetyksi, ilmoita siitä matkaoppaalle tai paikalliselle poliisille. Älä osta tuotteita tai palveluja lapsilta. Lapselta tuotteiden tai palvelujen ostaminen suosii lapsityövoiman käyttöä ja vähentää lasten mahdollisuuksia käydä koulua.

Eläinten suojelu

 Vältä epäeettisiä villieläinretkiä, jotka lupaavat läheisiä kohtaamisia eläinten kanssa. Jos retkeläisille luvataan mahdollisuus villieläinten koskettamiseen, halaamiseen tai niillä ratsastamiseen, ei retkeä kannata tukea. Etsi sen sijaan retkiä, jotka eivät häiritse villieläimiä, ja jotka varmistavat, että olet niistä tietyn etäisyyden päässä.

Luonnon suojelu

Kierrätä aina roskat mahdollisuuksien mukaan, pidä liikkuessasi mukanasi pussi, johon laitat omat roskasi ja laita roskat asianmukaiseen roskasäiliöön. Muista luonnossa liikkuessasi, ettet puutu ekosysteemeihin, häiritse villieläimiä tai tuhoa kasvillisuutta. Snorklatessasi tai sukeltaessasi, varo vahingoittamasta herkkää korallikasvustoa, koska se vahingoittaa haurasta ekosysteemiä.

Kulttuuriperinnön suojelu

Kestävän kulttuurimatkailun tavoitteena on varmistaa, että kulttuurikohteita suojellaan asianmukaisesti, niiden autenttisuutta, säilyvyyttä ja paikallista taloutta tuetaan. Opastetuilla retkillä kerrotaan kohteista, nähdään arvokkaita kulttuuriperinnekohteita, taataan alueen pysyminen ennallaan ja käytetään vain paikallisia palveluja ja myydään paikallisia tuotteita.
Historiallisten ja arkeologisten esineiden sekä uhanalaisista kasveista ja eläimistä (CITES) valmistettujen tuotteiden ostoa, myyntiä, tuontia ja vientiä suojaa ko maan lainsäädäntö kohteessa.

Hyvitä hiilijalanjälkesi ja tee lahjoituksia

Voit lahjoittaa rahaa esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta kohdemaan  paikalliseen hyväntekeväisyyteen ja vastuullisuushankkeisiin (esim. luonnonsuojeluun, kulttuurillisiin ja yhteiskunnallisiin hankkeisiin.

Yhteistyökumppanimme

Kymenmatkat suosii yhteistyötahoja ja organisaatioita, joilla on kirjallinen kestävän kehityksen lausunto kiinteänä osana liiketoimintapolitiikkaansa ja joilla on selkeä vastuullisuuspolitiikka. Kymenmatkat suosittelee kumppaneinsa noudattavan GSTC-akkreditoimia sertifikaatteja. Suosittelemme lisäksi kumppaneitamme omaksumaan järkeviä ympäristökäytäntöjä ja minimoimaan hiilijalanjälkensä. Toivomme, että tiedotatte meitä säännöllisesti kestävyysvaatimuksienne kehittämistä, jotta käytännöt ovat yhdenmukaisia yrityksemme käytäntöjen kanssa.

Kymenmatkat Ltd achieve Travelife Partner level

Amsterdam, July 13th, 2023. The Travelife Partner level award was received today by Kymenmatkat Ltd (Finland). The award recognizes the long-term efforts of Kymenmatkat Ltd regarding sustainability and Corporate Social Responsibility.

Kymenmatkat Ltd complies with more than 100 criteria, related to an operator’s office management, product range, international business partners and customer information. The Travelife Partner level standard is covering the ISO 26000 Corporate Social Responsibility themes, including environment, biodiversity, human rights, and labour relation.

Kymenmatkat Ltd participates in the EU-funded SUSTOUR project that runs from 2020 – 2023 and aims to promote sustainability among the European tour operator sector through a business led approach. The project supports over 600 small and medium-sized enterprises from 35 European countries in improving their sustainability performance through training, coaching and peer-to-peer learning opportunities.

Mr. Naut Kusters, manager of Travelife for Tour Operators, “I am delighted to see that sustainability in the tour operator sector is obtaining momentum. The Partner award of Kymenmatkat Ltd will inspire other companies in Europe to follow the same path’.

Travelife is the leading international sustainability certification for the travel sector. More than 35 national travel associations are promoting the scheme to their members including, SMAL, APAVT, UHPA, ANVR, ABTA, PATA and more.