Venäjän viisumit hinnat

Venäjän viisumit, viisumin hinta, viisumin käsittelyaika, Venäjän viisumin anomiseen tarvittavat paperit ja viisumianomuslomake. Venäjän vuosiviisumit >

Venäjän viisumit hinnat

Venäjän viisumin anominen

Venäjän viisumin anomiseen tarvittavat paperit ja viisumianomuslomake, sekä viisumien hinnat, viisumikeskuksen ja konsulaatin käsittelyajat.

Passi

Huomioi viisumia anoessasi, että passin on oltava voimassa vähintään 6 kk viisumin päättymisen jälkeen ja siinä tulee olla vähintään 2 tyhjää sivua.

Passikuva

Hakemukseen tulee liittää tuore, viimeisen 6 kuukauden aikana otettu värillinen passivalokuva hakijasta. Passikuva tulee olla suoraan edestä otettu, vaaleaa taustaa vasten. Kasvojen koko kuvassa päälaelta leuan kärkeen tulee olla 3,2-3,6 cm. Kuvattavan kasvot tulee näkyä kokonaan ja ilme tulee olla neutraali. Skannattuja kuvia ei hyväksytä.

Todistus matkavakuutuksesta viisumia varten

Viisumianomuksen liitteeksi tarvitaan vakuutusyhtiöstä saatu todistus voimassa olevasta matkavakuutuksesta Venäjän viisumia varten. Todistuksessa tulee olla mainittuna vakuutetun nimi ja syntymäaika, vakuutusnumero sekä vakuutusaika, jonka tulee kattaa viisumin voimassaoloaika. Huomioithan, että vakuutuskortin kopio tai kopio vakuutuskirjasta ei kelpaa vakuutustodistukseksi.


Venäjän viisumitViisumihinnatKäsittelyaika
TURISTIVIISUMI
Turisti kertaviisumi, max 30 pv150 €n. 2 vkoa
Turisti kertaviisumi max 90 pv200 €n. 2 vkoa
KAKSINKERTAVIISUMIT
2-kertaviisumi max 90 pv
240 € n. 2 vkoa
MONIKERTAVIISUMIT
6 kk, turistiviisumi495 €3-4 vkoa
TOIMITUSMAKSU
Yksityisviisumi20 €
Hinnat alkaen hintoja!

 

Venäjän viisumia varten tarvittavat dokumentit
Yksityisviisumia varten tarvitaan

* viisumianomuskaavake
* passi, joka on voimassa 6 kk viisumin päättymisen jälkeen
* värillinen passivalokuva (35 x 45 mm). Ei saa olla 6kk vanhempi.
Jos lähetät valokuvan sähköisesti, sen tulee olla jpeg muodossa.
* matkustajavakuutustodistus
Viisumin käsittelyaika 6 arkipv konsulaatissa + postituspäivät 5 arkipv

* Viisumintäyttöohje kertaviisumi>>>

Moninkertaista viisumia varten tarvitaan:

* viisumianomuskaavake
* passi, jonka tulee olla voimassa 6 kk viisumin päättymisen jälkeen ja siinä tulee olla vähintään 2 tyhjää sivua
* värillinen passivalokuva (35 x 45 mm) Ei saa olla 6kk vanhempi.
Jos lähetät valokuvan sähköisesti, sen tulee olla jpeg muodossa.
* matkustajavakuutustodistus, joka on voimassa viisumin ajan
Viisumin käsittelyaika 2-3 vkoa + postituspäivät

* Viisumintäyttöohje monikertaviisumi>>>
Ryhmäviisumia varten tarvitaan:

* viisumianomuskaavake
* passin valokopio (mustavalkoinen).
Kopion tulee olla koko passitietoaukeamasta.
Kopioita ei saa suurentaa eikä pienentää. Jos lähetät valokopion sähköisesti, sen tulee olla pdf muodossa.
Passin tulee olla voimassa 6 kk viisumin päättymisen jälkeen ja siinä tulee olla vähintään 2 tyhjää sivua.
* värillinen passivalokuva (35 x 45 mm). Ei saa olla 6kk vanhempi.
Jos lähetät valokuvan sähköisesti, sen tulee olla jpeg muodossa.
* matkustajavakuutustodistus
Viisumin käsittelyaika 21 pv

* Viisumintäyttöohje ryhmäviisumi>>>
Vakuutukset:

Viisumia hankittaessa on aina pyydettävä vakuutusyhtiöltä
suomen/englanninkielinen todistus, josta käy selville:
* vakuutetun nimi ja syntymäaika
* vakuutusyhtiön nimi
* vakuutusnumero
* vakuutuksen voimassaoloaika
* todistuksessa on oltava vakuutusyhtiön leima/logo.

Hakemuslomake täytetään osoitteessa: https://visa.kdmid.ru Siellä saat muun ohella yleisohjeita viisuminhausta.

* Sähköinen viisumihakemuslomake säilyy 30 päivän ajan sen viimeisestä tallennuksesta alkaen.

* Hakemusta täytettäessä pitää olla vakuutusyhtiön nimi ja vakuutusnumero ja passi.

Venäjän viisumintäyttöohje

VENJÄN VIISUMIOHJEITA
Venäläinen matkanjärjestäjä kohtaan merkitse:

SCANTRAVEL
MOSKOVA
Reference number: 011044
Confirmation number: 0000

Huomioikaa oikeat viisumityypit ensimmäisellä sivulla:
Purpose of visit (section): BUSINESS VISIT/Purpose of visit: COMMERCIAL (ei BUSINESS!)
Purpose of visit (section): SCIENCE-CULTURE-SPORTS-RELIGION/Purpose of visit: CULTURAL RELATIONS

*) Jos haette monikertaviisumia hitaalla toimitusajalla (6-8 viikkoa)
* Ei anomusta voi vielä alkuvaiheessa täyttää. Täyttäkää se siinä vaiheessa kun meiltä tulee ilmoitus,
että puolto on saapunut, toimita meille passi ja muut mahdollisesti puuttuvat dokumentit.

Tällöin lähettäkää meille alkuvaiheessa voimassa olevan passin kopio, sekä seuraavat tiedot:
* Hakijan nimi, osoite ja puhelinnumero
* Mahdolliset aikaisemmat sukunimet
* Hakijan kotikunta
* Työpaikan nimi, osoite sekä ammatti
* Millaista viisumia haetaan (kulttuuri, kaupallinen vai kuljettaja)
* Mille ajalle viisumia haetaan
* Matkakohteet Venäjällä
* Milloin käynyt viimeksi Venäjällä
* Montako kertaa käynyt Venäjällä

VENÄJÄN RYHMÄVIISUMI:
Ryhmäviisumi voidaan anoa enintään neljäksi (4) vuorokaudeksi,
vähintään 5 hengen seurueelle Suomen kansalaisia,
jotka saapuvat ja poistuvat maasta saman raja-aseman kautta samalla kulkuvälineellä.

Ryhmäviisumi voidaan anoa ainoastaan Karjalan tasavaltaan, Viipuriin ja Pietariin.
Kaikkien ryhmäviisumiin osallistuvien tulee asua pysyvästi Suomessa ja olla kotiosoite suomessa.

Passi ja viisumi jätetään sisäänkirjoittautumisen yhteydessä säilytettäväksi hotellin vastaanottoon,
josta ne noudetaan lähtöä edeltävänä päivänä.
On tarkistettava, että viisumissa on hotellin rekisteröintimerkintä.
LASTEN VIISUMINHAKU OHJE LAPSEN KERTA/2-KERTAVIISUMIA VARTEN

Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten, jotka matkustavat yksin tai yhden vanhempansa
kanssa, on liitettävä viisumihakemukseensa myös seuraavat asiakirjat:

* Jos molemmat vanhemmat ovat suomalaisia: henkilötietosivujen kopiot vanhempien
passeista (jos ei ole passia on liitettävä muun henkilöllisyystodistuksen kopio).

Jos toinen vanhemmista on Venäjän kansalainen:
Pyyntö tehdään sen vanhemman nimissä, kumpi on Venäjän kansalainen.
Pyynnön lisäksi tarvitaan:
* kopio venäläisen vanhemman Venäjän ulkomaanpassista
* väestörekisteriote/virkatodistus lapsen nimellä
* mahdollisen suomalaisen vanhemman lupakirje maistraatin vahvistamana

Kaavakkeeseen täytetään matkan tarkoitukseksi PRIVATE,
kutsujan tietoihin tulee venäläisen vanhemman sukunimi, etunimi, synt.aika ja
osoite (myös katuosoite, pelkkä kaupunki ei riitä), missä asuvat Venäjällä olo ajan.

Huom! Tiedot saattavat muuttua, joten tarkasta aina viimeisin tieto toimistoltamme.

Pyyntöön tulee siis:
* venäläisen vanhemman nimi, ulkomaan passin numero, puhelinnumero
* lapsen sukunimi, etunimi, synt. aika ja passinnumero
* maininta halutaanko kerta- vai 2-kertaviisumi
* aika mille viisumi halutaan, max. 3 kk
* osoite missä asuvat Venäjällä oleskelun ajan
* venäläisen vanhemman allekirjoitus ja päiväys

Huom! Jos lapsella ja vanhemmalla on eri sukunimi, hakemukseen on liitettävä
ote väestörekisterijärjestelmästä.
Jos lapsella on vain yksi huoltaja, on liitettävä oikeuden päätös.
Jos toinen vanhempi on kuollut, on liitettävä ote väestörekisterijärjestelmästä.
Jos yhden vanhemman asuinpaikka ei ole tiedossa, on liitettävä asianomaisen
viranomaisen vahvistama todistus.

VIISUMIN REKISTERÖIMINEN:
Venäjän lain mukaan Viisumi tulee rekisteröidä 7 arkipäivän sisällä maahan saapumisesta.

VENÄJÄN MAAHANTULOKORTTI
eli MIGRAATIO-KORTTI ON TÄYTETTÄVÄ JA LEIMATTAVA TULLISSA!
Ulkomaalaislain mukaan jokaisen ulkomaalaisen on täytettävä maahantulokortti
(A- ja B-osa) saapuessaan maahan.
Korttiin on saatava tullilta leima. B-osa leimataan viisumin rekisteröinnin yhteydessä.
Maasta poistuttaessa maahantulokortin B-osa annetaan takaisin rajaviranomaisille
passin ja viisumin yhteydessä.

VIISUMIN REKISTERÖIMINEN HOTELLISSA:
Kun matkustaja tai ryhmä yöpyy hotellissa, hotelli hoitaa rekisteröinnin lisämaksusta.
Hotellien tulee toimittaa kopiot korteista Venäjän viranomaisille jonka vuoksi hotellit eivät
vastaanota matkustajia joilla ei ole tätä leimattua korttia mukanaan!

HUOLEHDI EHDOTTOMASTI REKISTERÖITYMISESTÄSI 7 päivän sisällä maahansaapumisesta.

Nämä ohjeet on päivitetty konsulaatin ja viisumikeskuksen antaman ohjeen mukaan.
Emme vastaa siitä, että käytäntö muuttuu.
Huomatkaa, että jos konsulaatin tai viisumikeskuksen sivuilla annettu informaatio eroaa
meidän ohjeestamme, on paikkansa pitävä ohje aina konsulaatin tai
viisumikeskuksen sivuilla annettu ohje ja info.
VIISUMIEN MAKSU- ja PERUUTUSEHDOT:
* Koko viisumin hinta veloitetaan anottaessa.
* Postitse lähetettäessä viisumeista tulee suorittaa maksu tilillemme ja
kuitti maksusta tulee liittää anomuspapereiden mukaan
* Jos viisumi peruutetaan, perimme puolivalmiin viisumin hinnasta 90% peruutuskuluina.
* Valmiista viisumeista peritään koko viisumin hinta.

TARKISTAKAA
viisuminne tiedot heti viisumin saatuanne.
Asiakas on vastuussa siitä, että henkilötiedot kesto ja muut merkinnät ovat viisumissa oikein.
Kymenmatkat Oy ei vastaa mahdollisista haitoista, vahingoista tai kuluista,
jotka saattavat aiheutua siitä, että konsulaatti evää viisumin tai myöntää sen myöhässä
tai jos postin kuljetuksessa aiheutuu häiriöitä.
Konsulaatin evätessä viisumin peritään toimistokulut sekä viisumin puolto kulut.
Konsulaatti päättää viime kädessä myöntääkö se viisuminhakijalle viisumin vai ei
ja mille ajalle viisumi myönnetään.
Kymenmatkat ei voi vaikuttaa konsulaatin viisumiratkaisuihin.
Kymenmatkat ei vastaa muiden osapuolien, kuten Venäjän konsulaatin tai
sisäministeriön ilmoittamista viisumien hinnan muutoksista, eikä käsittelymuutoksista,
eikä näistä säännöksistä johtuen aiheutuvista kustannuksista tai lisäkustannuksista.

Mikäli viisumi saadaan konsulaatista myöhässä, Kymenmatkat OY:stä riippumattomista syistä,
peritään kaikki hinnaston mukaiset kulut, vaikka asiakkaan matka peruuntuisi viisumin eväämisen
tai myöhästymisen takia. Kymenmatkat Oy ei vastaa konsulaatin, rajavartioston
tai postin toiminnasta.
Kymenmatkat ei vastaa, jos passi tai anomus katoaa konsulaatissa tai postissa.
Emme vastaa muiden osapuolten tekemistä virheistä/puutteista viisumissa.
Konsulaatin käsittelyaikoihin saattaa tulla muutoksia, joihin emme voi vaikuttaa.
(Pyhäpäivät, turistiruuhkat yms seikat).

VIISUMIN KÄSITTELYAIKA
Viisumien käsittelyajoissa on varauduttava pidempiin toimitusaikoihin
viisumikeskuksen ja konsulaattien ruuhkien vuoksi.
Turistiviisumin käsittelyaika normaalisti 6 päivää sisällä konsulaatissa + postipäivät.
Vuosiviisumin käsittelyajat ohjeellisia.

Puoltoa ja Viisumia anottaessa on otettava huomioon Suomen ja Venäjän juhla- ja vapaapäivät.
Pikakäsittelyn mahdollisuus pitää aina tarkastaa toimistoltamme etukäteen!
Meiltä saat myös matkavakuutukset sekä matkaliput Venäjälle.

Venäjä viisumi kertaviisumin anominen

Yksityisviisumin anomista varten tarvitaan:

* viisumianomuskaavake
* passi, joka on voimassa 6 kk viisumin päättymisen jälkeen.
* värillinen passivalokuva (35 x 45 mm). Ei saa olla 6kk vanhempi.
Jos lähetät valokuvan sähköisesti, sen tulee olla jpeg muodossa.
* matkustajavakuutustodistus Venäjän viisumia varten

Viisumin käsittelyaika 6 arkipv konsulaatissa + postituspäivät 5 arkipv

 

Venäjä viisumi moninkertaviisumin anominen

Moninkertaista viisumia varten tarvitaan:

* viisumianomuskaavake
* passi pikaviisumeissa,
(passikopio, jos hankitaan viisumi toimitusajalla 6-8 vkoa).
Passin tulee olla voimassa 6 kk viisumin päättymisen jälkeen
* värillinen passivalokuva (35 x 45 mm) Ei saa olla 6kk vanhempi.
Jos lähetät valokuvan sähköisesti, sen tulee olla jpeg muodossa.
* matkustajavakuutustodistus Venäjän viisumia varten

Viisumin käsittelyaika 2-3 vkoa + postituspäivät

Venäjä viisumi ryhmäviisumin anominen

Ryhmäviisumin anomista varten tarvitaan:

* viisumianomuskaavake
* passin valokopio (mustavalkoinen).
Kopion tulee olla koko passitietoaukeamasta. Kopioita ei saa suurentaa eikä pienentää.
Jos lähetät valokopion sähköisesti, sen tulee olla pdf muodossa.

Passin tulee olla voimassa 6 kk viisumin päättymisen jälkeen
* värillinen passivalokuva (35 x 45 mm). Ei saa olla 6kk vanhempi.
Jos lähetät valokuvan sähköisesti, sen tulee olla jpeg muodossa.
* matkustajavakuutustodistus Venäjän viisumia varten

Viisumin käsittelyaika 21 pv