Kymenmatkojen matkapakettien lisä- ja erityisehdot

Matkapakettien sisältö ja hinta 1.7.2018 ja sen jälkeen ostetuista matkoista

KYMENMATKOJEN MATKAPAKETTIEN JA RÄÄTÄLÖITYJEN MATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT

Kymenmatkat Oy soveltaa yleisten matkapakettiehtojen lisäksi Kymenmatkat Oy:n yleisiä matkapakettiehtoja täsmentäviä lisä- ja erityisehtoja.

Kymenmatkojen matkapaketit ovat yksityiseen tarkoitukseen hankittuja opastettuja tai omatoimimatkoja, jotka räätälöidään  ja varaukset tehdään asiakkaan erillisestä toimeksiannosta. Opastetut teemamatkat ja lukijamatkat räätälöidään. Varaukset perustuvat reittilentoihin ja niiden erityisluonteen vuoksi noudatamme erityisehtoja.

Matkavarauksen hintaan lisätään hinnastomme mukainen palvelumaksu. Yksinmatkustaville ei myydä erikseen nais- tai miespaikkoja. Yhden hengen huoneen voi varata lisämaksusta. EU-maissa arvonlisävero sisältyy matkojen hintaan.

1. Soveltamisala

Kymenmatkojen järjestämiin näillä sivuilla esiteltyjen erikoismatkojen, risteilyjen, junamatkojen, safareiden, kiertomatkojen, teemamatkojen, urheilumatkojen, asiakkaiden toiveiden mukaan räätälöityjen matkapakettien ja muiden erikoisjärjestelyjä sisältävien matkojen osalta sovelletaan oheisia erityisehtoja sekä muilta osin Yleisiä matkapakettiehtoja.

YME 1.2. Lisäehdot ovat  käytössä

YME 1.3. Erityisehdot ovat käytössä

2. Matkapakettisopimus ja vastuu sopimuksen toteuttamisesta

2.1. Vastuu sopimuksen toteuttamisesta

Kymenmatkat Oy:n markkinoiminen matkapakettien vastuullinen matkanjärjestäjä on Kymenmatkat Oy, ellei toisin ole mainittu. Kymenmatkat Oy on asettanut tämän ehtojen soveltamisalaan kuuluville matkoille vakuuden Suomen kilpailu- ja kuluttajavirastolle, ellei toisin ole matkakohtaisesti mainittu.

2.2. Sopimuksen sisältö

Kymenmatkat Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa (nostaa tai alentaa) esitteissään, kotisivuillaan ja muussa markkinoinnissaan mainittuja hintoja ennen matkasopimuksen syntymistä. Alennetut hinnat ovat voimassa siitä hetkestä lähtien, kun ne ilmoitetaan, eivätkä ne koske sitä ennen tehtyjä matkasopimuksia.

Majoitus: Hintaan sisältyvä majoitus tapahtuu normaalisti kahden hengen valitun tasoluokan huoneessa/hytissä. Yksin matkustavan on maksettava yhden hengen huoneen/hytin lisämaksu. Asiakas saa hotellihuoneen käyttöönsä yleensä iltapäivällä ja hänen on luovutettava huone kansainvälisten määräysten mukaisesti viimeistään klo 12.00 mennessä. Tarkemmat ja edellisestä poikkeavat  tiedot ilmoitetaan matkakohtaisesti.

Matkan hintaan ei sisälly passi- ja viisumikuluja, mahdollisia paikallisveroja, jotka on maksettava suoraan esim. majoituspaikkaan, vakuutuksia, matkaohjelmaan kuulumattomia ruokailuja, juomia tai muita henkilökohtaisia menoja eikä esim. hotellien lisämaksullisia ohjelma- ja ateriapaketteja, lisämaksullisia retkiä eikä muita palveluja.

Kymenmatkat Oy:n perimät lisämaksut: Kymenmatkat Oy pidättää itsellään oikeuden periä Kymenmatkat Oy:n kulloinkin voimassa olevan palvelumaksun sekä erillisen palveluhinnaston (saatavissa Kymenmatkat Oy:n kotisivuilta tai toimistoista) mukaiset muut palvelumaksut.

Kymenmatkat Oy pidättää itsellään oikeuden periä lisäksi mahdolliset matkakohtaiset muut lisämaksut (esim. viisumit ja muut etukäteen perittävät viranomaismaksut), jotka mainitaan erikseen kunkin matkan kohdalla.

2.3. Matkustusasiakirjat ja matkavakuutus

Matkustaessaan maasta Suomen kansalaisella on oltava yleensä passi. Kun liikutaan Schengenin säännöstöä soveltavasta maasta toiseen, matkustusasiakirjaa ei yleensä viranomaisen toimesta tarkasteta. Matkustajan on kuitenkin pidettävä mukanaan voimassa olevaa kussakin jäsenmaassa hyväksyttyä matkustusasiakirjaa (passia tai uudenmallista henkilökorttia). Suosittelemme, että passi on voimassa 6 kk matkan päättymisen jälkeen aina Euroopan ulkopuolelle matkustettaessa  ja matkustaja on viime kädessä itse vastuussa passin voimassaolon riittävyydestä. Vain voimassa oleva passi kelpaa matkustusasiakirjaksi. Rikkinäisellä tai turmeltuneella passilla ei pääse läpi rajatarkastuksesta. Henkilötietojen on oltava ajan tasalla. Passissa tulee olla vähintään yksi tyhjä sivu. Valtioiden passi ja viisumikäytännöt saattavat muuttua ennalta ilmoittamatta. Huomaathan, että kuljetusyhtiöt tarkastavat matkustajien matkustusasiakirjoja myös sisäliikenteessä. Tarkista ennen matkavaraustasi passi- ja viisumimääräykset matkaasi varten.  Jotkut maat vaativat  maahansaapumisluvan tai kauttakulkuviisumin, vaikka lento tekisi vain välilaskun kohteessa. Kaikkia viisumeja ei myönnetä Suomessa, vaan passin ja tarvittavat asiakirjat voi joutua lähettämään muualle. Matkatoimisto voi pyydettäessä avustaa tarvittavien asiakirjojen hankinnassa, josta veloitamme palveluhinnaston mukaan.

Matkustaja hankkii itse passin, viisumin sekä mahdolliset muut matkaa varten tarvittavat asiakirjat (esim. tarvittaessa rokotustodistus) ellei muuta ole erikseen sovittu. Kymenmatkat Oy ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi.

Kymenmatkat Oy ei vastaa henkilökohtaisista tapaturmista eikä matkustajien omaisuutta kohdanneista vahingoista. Kehotamme peruutusturvan sisältävää matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen hankkimista jo varausvaiheessa. Pyydämme tarkistamaan ottamaanne vakuutukseen mahdollisesti sisältyvän vastuunrajoituslausekkeen, joka saattaa lisätä matkustajan omaa vastuuta.

ULKOMINISTERIÖ Matkustustiedotteet ja matkustusilmoitus

2.6. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu

2.6.4. Matkustajan on annettava Kymenmatkat Oy:lle sellainen osoite tai sähköpostiosoite sekä puhelinnumero, johon hänelle voidaan toimittaa matkaan liittyvää tietoa sekä ennen matkaa että sen aikana.

Varauksen yhteydessä tarvitsemme kaikista matkustajista seuraavat tiedot samalla tavalla kuin ne on kirjoitettu passiin: Kaikki etunimet, koko sukunimi, sukupuoli,  syntymäaika, kansalaisuus ja passin numero. Joihinkin maihin matkustettaessa kysytään myös syntymäpaikka, passin myöntämisaika ja -paikka sekä passin voimassaolon päättymispäivä, hätätilanteen varalta, kotiin jäävän henkilön nimi ja puhelinnumero.

Matkustajan velvollisuus on tarkistaa, että osanottajatodistuksessa, laskussa ja lipuissa on juuri ne tiedot, joista myyjän kanssa on sovittu. Lisäksi matkustaja on velvollinen tarkistamaan välittömästi vahvistuksen saatuaan, että nimitiedot matkadokumenteissa ovat samat kuin passissa. Mahdollisista virheistä ja puutteista on ilmoitettava viipymättä matkan myyneeseen matkatoimistoon.

Erityisen tärkeää on, että nimi joka vahvistuksessa/matkalipussa on, täsmää passissa olevan nimen kanssa, koska lento/juna/laivalippu kirjoitetaan sille nimelle mikä vahvistuksessa on. Jos nimi tulee matkalippuun väärin, voi nimen muuttaminen ja väärällä nimellä matkustaminen olla mahdotonta.

Tällöin Kymenmatkat ei ole vastuussa matkustajalle aiheutuneista kuluista tai matkalle lähdön estymisestä. Tutustu myös matkalipun mukana tuleviin ohjeisiin. Tutustu huolella lentolipun mukana tuleviin ohjeisiin mm chekmytrip, jossa on kerrottu tarkat tiedot lennostasi sekä matkatavaroiden kuljetuksesta/sisältymisestä lippuusi.

2.6.7 Matkustaja on velvollinen huolehtimaan, että hänellä on matkan lähtöpaikalle saapuessaan asianmukaiset matkalla tarvittavat matkadokumentit (esim. varausvahvistus, matkalippu) ja matka-asiakirjat (esim. passi, henkilötodistus, viisumi).

MATKUSTUSASIAKIRJAT Matkustaja hankkii itse passin, viisumin ja tarvittavat rokotukset sekä vastaa niiden kustannuksista. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi. Pyydettäessä opastamme tarvittavien asiakirjojen hankinnassa. EU-kansalaisten matkustusasiakirjat voi tarkastaa tästä: Hyvä tietää matkalla>>

Mikäli asiakas epäilee, että hän ei ehdi lähtöpaikalle hyvissä ajoin ennen varausvahvistuksessa mainittua lähtöaikaa väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, on asiakkaalla velvollisuus ilmoittaa tästä ilman aiheetonta viivytystä Kymenmatkojen toimistoon tai päivystysnumeroon.

Mikäli esitteessä tai hinnastossa ilmoitettu aikataulu poikkeaa matkaa varattaessa tai myöhemmin toimitetusta aikataulusta, pätee aina viimeiseksi ilmoitettu aikataulu. Lippuja tai muita matkaan kuuluvia palveluita ei saa luovuttaa toiselle henkilölle.

Matkustaja, joka eroaa ryhmästä tai ei käytä varaamaansa majoitusta, on velvollinen saapumaan lähtöpaikalle hyvissä ajoin ennen poiskuljetuksen lähtöä, sekä seuramatkoilla ottamaan oppaaseen yhteyttä vähintään vuorokautta ennen lähtöä mm. mahdollisten aikataulumuutosten vuoksi.

Matkustajalla ei tällöin ole oikeutta hinnan alennukseen käyttämättä jääneiden palvelujen osalta ja vastaa itse paluukustannuksista. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada hinnanalennusta käyttämättä jääneistä palveluista.

MATKAVAKUUTUS Suosittelemme kattavan matkavakuutuksen, sekä matkan peruutusturvavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä peruutuskulujen ja mahdollisen matkalla sairastumisen varalta. Räätälöityjen matkojen peruutuskulut sairastumistapauksessakin voivat nousta korkeiksi, koska lentoyhtiöt, laivayhtiöt, junayhtiöt ja bussiyhtiöt voivat lipunkirjoituksen jälkeen periä koko lipun hinnan peruutuskuluina vaikka matkustajalla olisikin esittää lääkärintodistus. Vakuutus on peruutusturvan saamiseksi maksettava viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkua. Kehotamme tutustumaan matkavakuutusten peruutusturvan ehtoihin, koska vakuutusten korvauksissa saattaa olla rajoituksia korvausmäärissä, joka voi johtaa siihen että vakuutuskaan ei korvaa kaikkia peruutuksesta aiheutuneita kuluja vaan ne jäävät matkustajan maksettavaksi. Matkavakuutukset >>

ROKOTUKSET Matkustaja hankkii itse tarvittavat rokotukset sekä vastaa niiden kustannuksista. Matkailijan rokotussuoja kannattaa tarkastaa näiltä sivuilta: Matkailuterveys ja rokotukset >>

Pyydettäessä opastamme tarvittavien asiakirjojen hankinnassa.

SAIRASTAPAUKSET Katso tiedot >> Matkailuterveys ja rokotukset

SUOMEN EDUSTUSTOT ULKOMAILLA>> Ulkoministeriö
Ulkoministeriön hätänumero +358 9 1605 5555

Suomen Pietarin pääkonsulaatti  http://www.finland.org.ru/fi/
Preobrazhenskaja pl. 4, St.Peterburg.
Tel: +7-812-331 76 00arkisin klo 08:30-16:15

Suomen Moskovan suurlähetystö:
Posolstvo Finljandii, Kropotkinskij pereulok 15-17,119034 Moskva G-34
Puh. +7-495-787 4174 (arkisin kello 09.00 – 17.00)

3. Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen

ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT Räätälöity matkapaketti tuotetaan ja hinnoitellaan asiakkaan toimeksiannosta. Seuramatkoilla matkaohjelma on ilmoitettu etukäteen nettisivuillamme. Asiakkaalla on velvollisuus tutustua matkapaketin sisältöön ja ilmoittaa siinä mahdollisesti olevista puutteista ja virheellisyyksistä ennen maksun suorittamista.

Matkanvaraus on sitova, asiakkaan hyväksyttyä tarjotun matkapaketin ja maksettua varausmaksun:
100 €/hlö alle 400 €:n matkoilla; 250 €/henkilö 400 – 700 €: matkoilla; 500 €/
henkilö yli 700 €:n matkoilla, ellei matkan varauksen yhteydessä ole ilmoitettu toisin.

Erikoismatkojen, urheilumatkojen, teemamatkojen, risteilyjen, junamatkojen, safareiden, kiertomatkojen ja muiden erikoisjärjestelyjä sisältävien matkojen osalta noudatetaan kunkin palvelun tuottajan omia maksuehtoja. Tiettyjen lentohintatyyppien/matkalipputyyppien osalta varausmaksu saattaa poiketa edellä mainituista. Lentoyhtiökohtaisista lipunkirjoitussäännöistä johtuen lentolipun koko hinta voidaan periä jo varausmaksun yhteydessä. Poikkeava varausmaksu ilmoitetaan myyntivaiheessa ennen sopimuksen syntymistä. Matkan loppumaksu erääntyy 30 vrk ennen matkan alkua. Jos matkan alkuun on vähemmän kuin 30 vrk, maksetaan matkan koko hinta varauksen yhteydessä. Mikäli loppumaksu tai osa siitä on matkan erityisluonteen tai pakettiin osallistuvien palveluntuottajien erityisehtojen vuoksi maksettava aiemmin, se ilmoitetaan myyntivaiheessa ennen sopimuksen syntymistä. Suorittamalla varausmaksun asiakas hyväksyy Yleisiin matkapakettiehtoihin sekä Kymenmatkat Oy:n lisä- ja erityisehtoihin sisältyvät määräykset sekä ne mahdolliset matkan tietoihin tulleet muutokset, jotka Kymenmatkat Oy saattaa hänen tietoonsa matkan vahvistamisen yhteydessä. Käytössämme on kelluvat hinnat, joihin vaikuttaa valuuttakurssit sekä hotellien myyntitilanne.

3.0 HINNAT RÄÄTÄLÖIDYILLÄ MATKOILLA Hotelli, kuljetus- ja lisäpalveluiden hinnat perustuvat voimassa oleviin valuuttakursseihin, hintoihin ja sopimuksiin ja niiden erityisluonteen vuoksi noudatamme erityisehtoja. Matkapaketin lopullinen sisältö ja hinta määräytyvät asiakkaan toiveiden ja palvelujen saatavuuden mukaan. Saatavuus voi olla rajoitettu erityisesti juhlapyhien ja erilaisten tapahtumien kuten messujen, kongressien tai karnevaalien aikaan. Matkan hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on yksilöity hintaan kuuluviksi matkaohjelmassa ja jotka on mainittu varauserittelyssä. Lippuun merkityt pakolliset lentoverot sisältyvät matkan hintaan. Sen sijaan kohteesta lähdettäessä paikallisille viranomaisille maksettavat lentokenttäverot matkustaja maksaa itse paikan päällä.  Lentolipun hintaan ei sisälly siirtymiset eri kenttien välillä.

3.1. HINNAT VENÄJÄN SEURAMATKOILLA Hinnat perustuvat 30.01.2021 voimassa olleisiin valuuttakursseihin sekä juna ja bussihintoihin. Matkan erityisluonteen vuoksi noudatamme Kymenmatkojen erityisehtoja. Yleisten matkapakettiehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista veloitettavat toimistokulut ovat 100 € / hlö. Matkustajalla on oikeus vaihtaa tilalleen toinen henkilö 21 arki vrk ennen matkaa edellyttäen, että viisumin hankintaan tarvittavat asiapaperit ovat tällöin matkanjärjestäjän käytettävissä. Kaikista anotuista viisumeista peritään hinnaston mukainen korvaus. Matkan hintaa ei palauteta mikäli matka peruuntuu viranomaisten evätessä viisumin.

LISÄPALVELUT JA RETKET Matkoista veloitetaan matkaennakon lisäksi ennakkomaksuna lisäpalvelut (esim. retket, konsertti- ja teatteriliput, erilaiset osanottomaksut, kilpailut ja muut ohjelmapalvelut), jotka eivät sisälly matkapaketin hintaan. Nämä tilataan aina matkustajan omalla riskillä eli ne eivät sisälly matkanjärjestäjän vastuuseen.
Tapahtumaliput tilataan ja maksetaan aina ennakkoon asiakkaan antaman varauksen mukaisesti.
Tapahtumien ja otteluiden päivämäärät ja aikataulut voivat muuttua ilmoitetusta, lopullinen aika vahvistetaan noin 1-2 viikkoa ennen ajankohtaa. Muutostilanteessa jo ostetut otteluliput siirtyvät automaattisesti uudelle päivälle, eikä ottelun ajankohdan muuttuminen oikeuta ostettujen lippujen peruutukseen tai muutokseen eikä lentojen/hotellin kuluttomaan muutokseen tai peruutukseen.
Agenttien ja lipputoimistojen perimät hinnat ovat lippujen perushintaa korkeampia. Lippujen varauksesta peritään Kymenmatkojen palveluhinnaston mukaiset kulut.
Varatuista lipuista ei suoriteta takaisinmaksua matkan tai tilatun lisäpalvelun peruuntuessa tai mikäli liput jäävät matkustajasta johtuvista syistä käyttämättä.  Peruutuksen yhteydessä perimme aina lisäksi etukäteen tilatuista ja vahvistetuista lisäpalveluista aiheutuneet kustannukset. Risteilyjen, junamatkojen, safareiden, kiertomatkojen ja muiden erikoisjärjestelyjä sisältävien matkojen osalta noudatetaan kunkin palvelun tuottajan omia perusehtoja. Retkien toteutuminen saattaa edellyttää minimimäärää maksavia osanottajia.

Jalkapallolippujen vastuullinen myyjä on: Sports Events 365
Suosittelemme, että varaatte liput suoraan varauslinkin kautta, jolloin hintaan ei lisätä lipunvarauskulujamme.

*) Linkit muihin sivustoihin, lisätiedot>>>
Käyttäjä on velvollinen perehtymään ja noudattamaan niitä käyttöehtoja ja muita ehtoja, jotka on julkaistu näillä kolmannen osapuolen verkkosivustoilla.
Lisätietoja kohta 17 tällä sivulla.

TAKAISINMAKSUT Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun käyttämättä jättämistään palveluista. Käyttämättömistä hotellivuorokausista, kuljetusyhtiöiden lipuista, tapahtumalipuista tai muista varatuista palveluista ei suoriteta palautuksia tai hyvityksiä. Peruutuksen vastaanottopäiväksi hyväksytään vain arkipäivät (maanantai-perjantai) toimiston aukioloaikana.

4. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkamista

PERUUTUKSET, NIMENMUUTOKSET, LISÄPALVELUT JA TAKAISINMAKSU

PERUUTUSEHDOT Mahdollisissa peruutustapauksissa matkustajan on viipymättä ilmoitettava Kymenmatkoille matkan peruuntumisesta. Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkamista. Peruutuksen vastaanottopäiväksi hyväksytään vain arkipäivät (maanantai-perjantai) toimiston aukioloaikana. Tällöin matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti Yleisten matkapakettiehtojen mukaan.

Kymenmatkojen matkojen erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä matkapakettiehdoista poikkeavia peruutusehtoja (YME 4.4.).

4.1.a) Etukäteen ilmoitetut toimistokulut: kun matka peruutetaan viimeistään 90 vuorokautta ennen matkan alkamista, peritään toimistokuluina 100 euroa/henkilö.
b) Ennakkomaksu, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 89 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat ennakkomaksun suuruiset.

Ennakkomaksu:
100 €/hlö alle 400 €:n matkoilla;
250 € / henkilö alle 800 €:n matkoilla;
400 € / henkilö yli 800 €:n matkoilla, ellei matkan varauksen yhteydessä ole ilmoitettu toisin.

61 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat 50 % matkan hinnasta.
30 vrk ennen matkaa tai myöhemmin peruutetusta matkasta peritään peruutuskuluina 100 % matkan hinnasta.
Lentolipun osuudesta ei saa palautusta lipunkirjoituksen jälkeen.

Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksua.
Lisäksi perimme aina etukäteen tilatuista ja vahvistetuista lisäpalveluista aiheutuneet kustannukset.
Tapahtumalipuista ja sisäänpääsy- ym lipuista ei suoriteta palautusta maksun jälkeen.
Viisumista ei suoriteta maksupalautusta.
Palvelumaksuja ei palauteta peruuntumisen yhteydessä.

4.2. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohdassa 4.1. mainittujen peruutuskulujen lisäksi peruutuksen johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti kyseisten kulujen maksamisesta matkanjärjestäjälle.

4.3. Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Poikkeus YME kohtaan 4.4.
Mikäli matkaan sovelletaan erityisehtoja, joiden mukaan Kymenmatkat Oy voi periä kohdasta 4.1. poikkeavia peruutuskuluja, ilmoitetaan peruutuskulut sekä niiden määräytymisperuste matkakohtaisesti. Peruutettaessa matka, peritään asiakkaalta toimistokulujen (100 €/hlö) lisäksi todelliset, palveluntuottajien veloittamat kulut täysimääräisinä, sekä lipunkirjoituskulut, varausmaksut ja palvelumaksut. Räätälöidyt matkapaketit: yksityiseen tarkoitukseen hankittuja opastettuja tai omatoimimatkoja, jotka räätälöidään  ja varaukset tehdään asiakkaan erillisestä toimeksiannosta. Varaukset perustuvat reittilentoihin, reittiliikennejuniin ja -laivoihin ja niiden erityisluonteen vuoksi noudatamme erityisehtoja.

Poikkeus YME kohtaan 4.
Matkajärjestelyjen yhteydessä erikseen perittyjä palvelumaksuja ei palauteta matkustajalle.

Matkustajan tehdessä itse matkaperuutuksen yleisen turvallisuuden kannalta poikkeavissa olosuhteissa, Kymenmatkat Oy noudattaa yleisten matkapakettiehtojen kohdan 5.5. ensimmäisen kappaleen toista lausetta. Matkustajalla ei ole kuitenkaan oikeutta matkan peruuttamiseen ilman peruutusmaksua, jos 5.1.b) kohdassa tarkoitettu tilanne on ollut matkustajan tiedossa jo sopimusta tehtäessä.

Matkan varaaja voi yksin tai yhdessä toisen matkustajan kanssa peruuttaa matkan milloin tahansa ennen matkan alkamista. Matkan peruutus ilmoitetaan Kymenmatkat Oy:n toimistoon, toimiston aukioloaikoina. Muina aikoina ilmoitus tehdään Kymenmatkat Oy:n päivystykseen. Matkan peruutus astuu voimaan, kun Kymenmatkat Oy on sen asiakkaalle vahvistanut aukioloaikoinaan.

Kymenmatkat Oy:llä on edellä mainittujen erien lisäksi oikeus periä korvaus sellaisista ennakkoon tilatuista ja vahvistetuista palveluista, joista Kymenmatkat Oy ei saa hinnanpalautusta (esim. lennot, majoitus, tapahtumaliput).

(Viite kohta 1.3.) Matkojen erityisluonteen vuoksi, yleisistä matkapakettiehdoista poiketen, noudatetaan seuraavia ehtoja: Peruutettaessa matka, peritään asiakkaalta toimistokulujen (100 €/hlö) lisäksi todelliset, palveluntuottajien veloittamat kulut täysimääräisinä, sekä lipunkirjoituskulut, varausmaksut ja palvelumaksut. Erikoishintaisista ja kirjoitetuista juna/laiva/bussilipuista ei yleensä suoriteta takaisinmaksua. Kulut voivat olla jopa 100 %. Todelliset kulut vahvistetaan tapauskohtaisesti peruutuksen yhteydessä.  Käyttämättömistä hotellivuorokausista, kuljetusyhtiöiden lipuista tai muista varatuista palveluista ei suoriteta hyvityksiä. Peruutuksen vastaanottopäiväksi hyväksytään vain arkipäivät (maanantai-perjantai) toimiston aukioloaikana. Peruutus  on voimassa, kun Kymenmatkat vahvistaa vastaanottamisen peruutuksesta. Suosittelemme kattavan peruutusturvan sisältävän vakuutuksen hankkimista jo matkaa varattaessa.

5. Matkustajan oikeus peruuttaa matka matkanjärjestäjän tekemien muu-
tosten tai matkakohteen olojen vuoksi ennen matkan alkamista


5.1. Matkustaja voi peruuttaa matkan, jos

a) matkanjärjestäjä muuttaa merkittävästi matkajärjestelyjä. Merkittävänä muutoksena pidetään esimerkiksi matkustusaikaa huomattavasti lisäävää kuljetusvälineen muutosta, esimerkiksi sellaisia lähtö tai saapumisaiko-
jen muutoksia, jotka aiheuttaisivat matkustajalle huomattavia hankaluuksia tai ylimääräisiä kustannuksia, kuten kuljetuksen tai majoituksen uudelleenjärjestelyjä, päivälennon muuttumista yölennoksi (iltapäiväksi sovittu paluu siirtyy paluuksi puolen yön jälkeen), matkakohteen muutosta tai majoituksen tasoa selvästi laskevaa muutosta, sekä olennaisesti matkan luonnetta muuttavaa muutosta, kuten esteettömänä markkinoidun matkan
muuttuminen esteelliseksi, tai

b) hänellä on perusteltua aihetta uskoa, että matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä il-
menneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien,
kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä.

Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan tai esim. Suomen edustuston virallinen viestintä asiaan liittyen, tai
c) matkan alkamisen tai matkan päättymisen ajankohta siirtyy sovitusta

yli 24 tunnilla vähintään 7 vrk kestävillä matkoilla

yli 12 tunnilla 26 vrk kestävillä matkoilla

alle 2 vrk kestävien matkojen osalta tilannetta arvioidaan tapauskohtaisesti, tai

d) hänellä on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan olennainen
virhe.

5.2. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista pysyvällä tavalla ja ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä muutoksia matkanjärjestäjän on tarkoitus tehdä, heikentävätkö muutokset matkapaketin laatua tai alentavatko ne
sen arvoa, ja minkä suuruisen hinnanalennuksen matkustaja mahdollisesti saa tehtyjen muutosten johdosta sekä oikeuttavatko muutokset matkan peruuttamiseen.

5.3. Matkustajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava matkan peruuttamisesta matkanjärjestäjälle. Ellei matkustaja ilmoita muutosilmoituksessa mainitussa kohtuullisessa määräajassa peruuttavansa matkan, matkustajan katsotaan hyväksyvän ehdotetut muutokset.

5.4. Oikeudesta peruuttaa matka hinnankorotuksen vuoksi määrätään kohdassa 8.3.

5.5. Peruuttaessaan matkan edellä mainituissa tapauksissa matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopi-
muksen. Matkustajalla ei ole kuitenkaan oikeutta matkan peruuttamiseen ilman peruutusmaksua, jos 5.1.b) kohdassa tarkoitettu tilanne on ollut matkustajan tiedossa jo sopimusta tehtäessä.

Jos peruutus johtuu 5.1.a), 5.1.c) tai 5.1d) kohdissa mainituista syistä, matkustajalla on oikeus saada korvaus myös niistä menoista, jotka ovat aiheutuneet matkasta ja peruutuksen vuoksi käyneet hyödyttömiksi, ellei muu-
tos johdu matkanjärjestäjää tai sen alihankkijaa kohdanneista ylivoimaisista tilanteista.


6. Matkustajan oikeus keskeyttää matka ja purkaa sopimus matkan aikana

6.1. Matkustajalla on oikeus keskeyttää matka, jos
a) matkan toteutus osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaa sille alun perin asetettua tarkoitusta, tai

b) matkan aikana ilmenee kohdassa 5.1.b) tarkoitettu tilanne, ellei matkustaja ole ollut sopimusta tehtäessä tietoinen kohteen olosuhteista.

6.2. Keskeyttäessään matkan tai purkaessaan sopimuksen matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ja muut matkanjärjestäjälle maksetut maksut. Jos matkanjärjestäjän suorituksesta on ollut matkustajalle hyö-
tyä, tämä hyöty (esim. yhdistelmämatkan toteutunut osa, matkan aikana tarjotut ateriat tai matkustajan käyttämät pääsyliput) otetaan huomioon arvioitaessa hinnanalennuksen määrää.

6.3. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdassa 6.1.a. tarkoitetulla perusteella, matkanjärjestäjän on omalla kustannuksellaan tarvittaessa järjestettävä matkustajan paluukuljetus. Kuljetus on järjestettävä alun perin sovittua vastaavalla kuljetusvälineellä matkan lähtöpaikkaan tai muulle sovitulle paikkakunnalle.

6.4. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdan 6.1.b. perusteella eikä matkanjärjestäjä avusta häntä kohdan
2.5. mukaisesti kotiinpaluun järjestämisessä, voi matkustaja itse ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Matkustajan on kuitenkin pyrittävä rajoittamaan matkanjärjestäjän vastuulle mahdollisesti jäävien kustannusten määrää ja
muuta vahinkoa.

6.5. Mahdolliseen oikeuteen saada vahingonkorvausta sovelletaan kohtaa 16

 7. Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

Muutoksia matkavaraukseen voi tehdä matkantilaaja yksin tai yhdessä muutosta haluavan matkustajan kanssa.

Matkustajan käyttäessä YME 7. kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut sekä toimistokulun 100 €/ henkilö. Muutoksista aiheutuvista kuluista vastaavat luovuttaja eli alkuperäinen matkustaja sekä luovutuksensaaja eli uusi matkustaja yhteisvastuullisesti. Useissa tapauksissa matkustajan nimenmuutos ei ole mahdollinen erikoishintaisiin lento- ja hotellivarauksiin, ja kirjoitetuista lentolipuista ei suoriteta takaisinmaksua. Todelliset kulut vahvistetaan tapauskohtaisesti muutoksen yhteydessä. Jo alkaneeseen matkaan ei voi tehdä muutoksia. Palvelumaksuja ei palauteta muutoksen/peruuntumisen yhteydessä. Tapahtumalipuista ja sisäänpääsy- ym lipuista ei suoriteta palautusta maksun jälkeen. Viisumista ei suoriteta maksupalautusta.

8. Hinnanmuutokset

Matkan hinta perustuu varaushetkellä voimassa oleviin valuuttakursseihin ja vallinneisiin sopimuksiin, tietoihin, aikatauluihin, hinnastoihin, kohdetietoihin sekä valuuttakursseihin ja ne annetaan sitoumuksetta. Varaamme oikeuden muuttaa matkojen hintoja valuuttakurssimuutosten, polttoaineiden tai muiden energialähteiden hinnanmuutosten, verojen tai julkisten maksujen ennen lähtöpäivää tapahtuneiden korotusten vuoksi.  Pidätämme YME 8. kohdan mukaisen oikeuden matkaohjelmaan tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Matkanjärjestäjällä on oikeus vaihtaa hotelli vastaavan tasoiseen tai parempaan hotelliin ilman velvollisuutta hinnanalennukseen tai korvaukseen. Pidätämme oikeuden meistä riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais-, kohdemaan palvelu- tai lentokustannusten noustessa. Tähän oikeuteen sisällytetään myös valuuttakurssimuutokset. Sovitun ryhmäkoon pienentyessä pidätämme oikeuden hinnan tarkistukseen. Asia ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

9. Matkanjärjestäjän tekemät muutokset matkapakettisopimukseen

MUUTOKSET Kymenmatkat Oy ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä myöskään nettisivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa matkan tietoja ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä.

Poikkeus YME:n kohtaan 9.1. Kohdassa 9.1. mainittuja vähäisiä muutoksia ovat esimerkiksi: – hotellin vaihtuminen toiseen samantasoiseen, jos sijainti ja muut palvelut eivät olennaisesti muutu – tilausajokuljetuksen muuttuminen reittiliikenteen bussilla toteutettavaksi kuljetukseksi, mikäli matkan luonne ja aikataulu eivät olennaisesti muutu – hytin vahvistetusta poikkeava sijainti laivassa, jos hytin luvatut ominaisuudet muuten vastaavat vahvistetun hytin tasoa – matkaan liittyvän lisämaksullisen retken peruutus riittämättömän osanottajamäärän vuoksi. Lisämaksullisen retken peruuttamisesta on ilmoitettava asiakkaalle viimeistään 2 päivää ennen matkan alkua.

10. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa ja keskeyttää matka

10.1. HENKILÖMÄÄRÄ Seuramatkoilla edellyttää tiettyä vähimmäisosanottajamäärää. Mikäli matkalle ilmoittautuneita ei ole riittävästi, on matkanjärjestäjällä oikeus peruuttaa matka viim. 21 vrk. ennen lähtöä. Matkan toteutuminen edellyttää vähintään 30 täysin maksavaa matkustajaa. Bussimatkoilla pidätämme oikeuden reittimuutoksiin. Jos samaan kohteeseen myydään useampaa, kuin yhtä hotellia, on matkanjärjestäjällä osanottajien vähyyden vuoksi oikeus muuttaa hotellia ja majoittaa koko ryhmä yhteen hotelliin. Matkustajalle korvataan hotellien hinnanero tai jos siirtyminen tapahtuu hinnaltaan kalliimpaan hotelliin, peritään hinnanero lisämaksuna. Matkat voidaan toteuttaa omatoimimatkana, jolloin matkalla ei ole mukana matkanjohtajaa eikä saattajaa.  Palvelumaksuja ei palauteta peruuntumisen yhteydessä. Tapahtumalipuista ja sisäänpääsy- ym lipuista ei suoriteta palautusta maksun jälkeen. Viisumista ei suoriteta maksupalautusta.

12. Virhe ja virheilmoitus

VALITUKSET Matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle tai matkatoimistoon. Päivystysnumero Suomessa: +358 5 211 1600 työaikana.  Päivystysnumero Pietarissa: +7-812-33 68 189 työaikana. Päivystysnumero iltaisin ja viikonloppuisin Pietarissa +7 999 0662993. (Päivystysnumero iltaisin ja viikonloppuisin Suomessa +358 50 5228100).  Korvausvaatimukset on tehtävä aina kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 2 kk matkan päättymisen jälkeen.Matkustaja ei saa vedota virheeseen matkan jälkeen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkan aikana, on ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle niin pian kuin mahdollista.Ellei virheen välitön korjaaminen ole tarpeen, matkustajan on asetettava kohtuullinen aika virheen korjaamiselle. Kohtuullista aikaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon matkan kesto, kohde ja muut matkan luonteeseen liittyvät seikat.

ONGELMATILANTEISSA
Päivystysnumero Suomessa: +358 5 211 1600 työaikana.  Päivystysnumero Pietarissa: +7-812-33 68 189 työaikana. Päivystysnumero iltaisin ja viikonloppuisin Pietarissa +7 931 543 7677. (Päivystysnumero iltaisin ja viikonloppuisin Suomessa +358 50 5228100).

LENTOJEN PERUUNTUMISET JA YLIVARAUKSET Jos matkustaja jää lennon ylivarauksen vuoksi pois lennolta, on lentoyhtiön pyrittävä ns. ylivarausasetuksen nojalla hakemaan vapaaehtoisia, jotka voisivat jäädä lennolta pois. Lentoyhtiö maksaa tällöin sovitun korvauksen asiakkaalle. Tämän lisäksi lentoyhtiö joko uudelleenreitittää matkustajan tai maksaa hänelle lentomatkan hinnan takaisin matkustajan oman valinnan mukaan. Jos vapaaehtoisia ei löydy riittävää määrää, on lentoyhtiön valittava lennolta poisjäävät itse. Tällöin lentoyhtiö joutuu maksamaan asiakkaalle asetuksen mukaisen vakiokorvauksen. Jos lento on osa matkapakettimatkaa, voi myös matkanjärjestäjä joutua maksamaan matkustajalle matkapakettilain ja siihen pohjautuvien ehtojen mukaisesti hinnanalennusta tai vahingonkorvausta niistä virheistä, jotka ovat syntyneet ylivarauksen vuoksi. Matkanjärjestäjälle ei kuitenkaan synny mitään vastuuta niiden matkustajien osalta, jotka ovat jääneet VAPAAEHTOISESTI pois sovitulta lennolta. Matkustajalla ei näin ollen oikeutta saada matkanjärjestäjältä takaisin matkapakettiin kuuluneiden muiden palvelujen (kuten majoituksen tai autonvuokran) hintaa, mikäli hän itse valitsee lennolta poisjäämisen. Sama voi koskea tilannetta, jossa matkustaja valitsee lennon peruuntumistilanteessa matkan hinnan takaisinmaksun uudelleenreitityksen sijasta.

15. Hinnanalennus

Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, ellei matkanjärjestäjä osoita, että virhe johtuu matkustajasta.

Oikeutta hinnanalennukseen ei kuitenkaan ole, jos virhe on merkitykseltään vähäinen suhteessa koko sopimukseen. Hinnanalennusta laskettaessa lähtökohtana on matkapaketin kokonaishinta, eikä virheen sisältäneen yksittäisen matkapalvelun hinta. Virheen merkitystä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös matkustajan yksilölliset tarpeet ja erityiset toiveet sopimusta tehtäessä.

16. Vahingonkorvaus

VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITTAMINEN Kymenmatkojen vahingonkorvausvastuu määräytyy yleisten matkapakettiehtojen mukaisesti. Jos matka on hankittu pääasiassa muuhun kuin yksityiseen tarkoitukseen, pidättää matkanjärjestäjä itselleen oikeuden rajoittaa vahingonkorvausvelvollisuuttaan esine- ja varallisuusvahingoissa mahdollisen liikevoiton, palkkion tai vastaavan menettämisen osalta. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaavien matkojen osalta vastaa vahingoista, jotka johtuvat lievästä huolimattomuudesta.

YKSITTÄISET PALVELUT Yleisiä matkapakettiehtoja ei sovelleta Kymenmatkojen myymiin yksittäisiin reittilentoihin, majoitus- ja maakuljetusjärjestelyihin, joista ei synny matkapakettia, vaan niihin sovelletaan kunkin palvelutuottajan omia ehtoja. Näissä tapauksissa Kymenmatkat toimii vain välittäjänä ja veloittaa palveluhinnaston mukaan.

Kymenmatkat ei vastaa www-sivuilla olevista mahdollisista painovirheistä tai esitteessä ja internetissä mainittujen www-osoitteiden sisällöstä eikä esitteen painamisen jälkeen tapahtuneista muutoksista. Tämä koskee kaikkia hintoja, lähtöpäiviä, lentoja, hotelleja jne. Kaikki hinnat ja aikataulut ja reitit ovat sitoumuksetta. Kymenmatkat varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja ehtoja ennen matkasopimuksen hyväksymistä.

Nämä erityisehdot ovat voimassa toistaiseksi tai kunnes uudet Erityisehdot julkaistaan.

17 Linkit muihin sivustoihin

Kymenmatkat ei vastaa millään tavalla näillä www-sivuilla olevien tietojen tai materiaalin saatavuudesta, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuudesta tai sisällöstä. Kymenmatkat ei vastaa millään tavalla vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, jotka liittyvät näiden www-sivujen käyttöön. Jollei toisin todeta, minkään näillä www-sivuilla ei voida katsoa olevan osa Kymenmatkojen yleisiä myynti- tai toimitusehtoja. Käyttäjä on velvollinen perehtymään ja noudattamaan niitä käyttöehtoja ja muita ehtoja, jotka on julkaistu näillä kolmannen osapuolen verkkosivustoilla. Kymenmatkat ei voi taata linkkien toimivuutta. Linkit on annettu hyvässä uskossa, eikä Kymenmatkoja voida pitää vastuussa linkitettyihin sivustoihin myöhemmin tehdyistä muutoksista. Suosittelemme, että luet huolellisesti ulkopuolisten sivustojen tietosuojalausunnot.

Kymenmatkat on antanut KKV:lle vakuudet vakuusrekisteriin:
rekisteri vakuudenasettamisvelvollisista.
KKV:n yhteystiedot:
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Siltasaarenkatu 12 A
00530 Helsinki
puhelin: 029 505 3000
s-posti: kirjaamo@kkv.fi

FIN

Yleiset matkapakettiehdot (päivitetty 28.11.2018)

SWE

Allmänna paketresevillkor (updated 28.11.2018)

ENG

General terms and conditions for package travel (updated 28.11.2018)