Kymenmatkojen räätälöityjen valmismatkojen erityisehdot

Matkapakettien sisältö ja hinta

KYMENMATKOJEN RÄÄTÄLÖITYJEN VALMISMATKOJEN ERITYISEHDOT

Kymenmatkojen matkapaketit yksityismatkustajille ovat joko ohjattuja tai omatoimimatkoja, jotka räätälöidään  ja varaukset tehdään asiakkaan erillisestä toimeksiannosta.  Kymenmatkojen matkapaketit erilaisille teemamatkapaketeille perustuvat ryhmämatkoihin ja ovat joko ohjattuja tai omatoimimatkoja, jotka räätälöidään  ja varaukset tehdään ryhmän ohjaajan erillisestä toimeksiannosta.

Matkavarauksen hintaan lisätään hinnastomme mukainen palvelumaksu. Yksinmatkustaville ei myydä erikseen nais- tai miespaikkoja. Yhden hengen huoneen voi varata lisämaksusta. EU-maissa arvonlisävero sisältyy matkojen hintaan.  Matkan hinta perustuu varaushetkellä vallinneisiin sopimuksiin, tietoihin, aikatauluihin, hinnastoihin, kohdetietoihin sekä valuuttakursseihin ja ne annetaan sitoumuksetta. Varaamme oikeuden muuttaa matkojen hintoja valuuttakurssimuutosten vuoksi 21 päivää ennen lähtöpäivää.

1. SOVELTAMISALA Kymenmatkojen järjestämiin näillä sivuilla esiteltyihin räätälöityihin matkapaketteihin sovelletaan oheisia erityisehtoja sekä muilta osin Yleisiä valmismatkaehtoja.

2. ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT Matkapaketti tuotetaan ja hinnoitellaan asiakkaan toimeksiannosta. Asiakkaalla on velvollisuus tutustua matkapaketin sisältöön ja ilmoittaa siinä mahdollisesti olevista puutteista ja virheellisyyksistä ennen maksun suorittamista. Matkanvaraus on sitova, asiakkaan hyväksyttyä tarjotun matkapaketin ja maksettua varausmaksun: Venäjän matkoilla 100 € / henkilö, Euroopan matkoilla 200 € / henkilö, kaukomatkoilla 400 € / henkilö, ellei matkan varauksen yhteydessä ole ilmoitettu toisin. Erikoismatkojen, risteilyjen, junamatkojen, safareiden, kiertomatkojen ja muiden erikoisjärjestelyjä sisältävien matkojen osalta noudatetaan kunkin palvelun tuottajan omia maksuehtoja. Tiettyjen lentohintatyyppien/matkalipputyyppien osalta varausmaksu saattaa poiketa edellä mainituista. Lentoyhtiökohtaisista lipunkirjoitussäännöistä johtuen lentolipun koko hinta voidaan periä jo varausmaksun yhteydessä. Poikkeava varausmaksu ilmoitetaan myyntivaiheessa ennen sopimuksen syntymistä. Matkan loppumaksu erääntyy 60 vrk ennen matkan alkua. Jos matkan alkuun on vähemmän kuin 60 vrk, maksetaan matkan koko hinta varauksen yhteydessä. Mikäli loppumaksu tai osa siitä on matkan erityisluonteen tai pakettiin osallistuvien palveluntuottajien erityisehtojen vuoksi maksettava aiemmin, se ilmoitetaan myyntivaiheessa ennen sopimuksen syntymistä. Suorittamalla varausmaksun asiakas hyväksyy Yleisiin valmismatkaehtoihin sekä Kymenmatkat Oy:n erityisehtoihin sisältyvät määräykset sekä ne mahdolliset esitteen tietoihin tulleet muutokset, jotka Kymenmatkat Oy saattaa hänen tietoonsa matkan vahvistamisen yhteydessä. Käytössämme on kelluvat hinnat, joihin vaikuttaa valuuttakurssit sekä hotellien myyntitilanne. Valuuttakurssimuutokset 6 vkoa ennen matkaa.

3. HINNAT Hinnat perustuvat voimassa oleviin valuuttakursseihin ja hinnastoihin, reittilennoilla tehtävien matkojen hinnat perustuvat voimassaoleviin lentohintoihin ja niiden erityisluonteen vuoksi noudatamme erityisehtoja. Räätälöidyillä matkoilla hotelli, kuljetus- ja lisäpalveluiden hinnat perustuvat voimassa oleviin hintoihin ja sopimuksiin ja niiden erityisluonteen vuoksi noudatamme erityisehtoja. Matkapaketin lopullinen sisältö ja hinta määräytyvät asiakkaan toiveiden ja palvelujen saatavuuden mukaan. Saatavuus voi olla rajoitettu erityisesti juhlapyhien ja erilaisten tapahtumien kuten messujen, kongressien tai karnevaalien aikaan. Matkan hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on yksilöity hintaan kuuluviksi matkaohjelmassa ja jotka on mainittu esitteessä/varauserittelyssä. Lippuun merkityt pakolliset lentoverot sisältyvät matkan hintaan. Sen sijaan kohteesta lähdettäessä paikallisille viranomaisille maksettavat lentokenttäverot matkustaja maksaa itse paikan päällä. Matkanjärjestäjällä on kuljetusmuodon erityisluonteen vuoksi (YVE 10) oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa hintojaan sopimuksen syntymisen jälkeen yleisten valmismatkaehtojen 9 kohdan nojalla, esim. kuljetuskustannusten ja viranomaismaksujen korotuksen vuoksi. Valuuttakurssien muutoksista johtuva mahdollinen erotus matkan hintaan hinnoitellaan 6 viikkoa ennen lähtöpäivää. Matkavarauksen hintaan lisätään varausmaksu 15 € / tilaus. Lentolipun hintaan ei sisälly siirtymiset eri kenttien välillä.

4. HOTELLI Kansainvälisten säännösten mukaisesti hotellihuoneen saa käyttöön klo 14.00 saapumispäivänä ja huone on luovutettava lähtöpäivänä viimeistään klo 12.00 ellei kohteessa toisin ilmoiteta. Matkanjärjestäjällä on oikeus antaa asiakkailleen paremmat järjestelyt kuin mitä tehty varaus edellyttää. Matkanjärjestäjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta antaa niitä kaikille matkustajille. Matkanjärjestäjällä on oikeus pakottavissa tapauksissa vaihtaa majoituspaikkakuntaa tai hotellia. Lisämaksullisten palveluiden, esim. yhden hengen huoneen tilaaminen, ei välttämättä takaa, että kyseinen palvelu voidaan aina järjestää. Mikäli asiakas ei saa maksamiaan lisäpalveluja, palautetaan perityt lisämaksut matkan jälkeen, muita korvauksia ei lisäpalveluiden puuttumisesta makseta. Hotellivero, joka peritään useissa kaupungeissa, ei sisälly matkan hintaan, vaan se maksetaan suoraan hotellille.
ATERIAT Puolihoito: alkaa illallisella saapumispäivänä ja päättyy aamiaiseen lähtöpäivänä. Täysihoito: alkaa illallisella saapumispäivänä ja päättyy lounaaseen lähtöpäivänä.

5. ALENNUKSET Matkan tilaushetkellä voimassa oleva hinta on asiakasta sitova. Matkanjärjestäjä voi tehdä erilaisia hintatarjouksia esim. alentaen mainittuja hintoja. Alennetut hinnat ovat voimassa sen ajan, kun ne ilmoitetaan, eivätkä ne koske aikaisemmin tilattuja matkoja, lippuja tai viisumeita. Matkaa varattaessa tulee asiakkaan ilmoittaa mihin alennuksiin hän on oikeutettu ja tarvittaessa todistaa oikeutensa. Jälkikäteen esitettyjä alennuspyyntöjä ei huomioida. Kahta tai useampaa alennusta ei myönnetä samasta matkasta.
LAPSIALENNUKSET Lapsihinnat vaihtelevat kohteittain ja hotelleittain. Myös lapsihintoihin oikeuttavat ikärajat vaihtelevat hotelli- ja kuljetus/lentoyhtiökohtaisesti. Mahdolliset lapsialennukset koskevat yleensä alle 12-vuotiaita vanhempiensa kanssa matkustavia lapsia.

6. MATKALIPUT JA VAHVISTUS Varauksen yhteydessä tarvitsemme kaikista matkustajista seuraavat tiedot samalla tavalla kuin ne on kirjoitettu passiin: koko nimi, sukupuoli, syntymäpaikka, syntymäaika ja kansalaisuus, passinnumero, passin myöntämisaika ja -paikka sekä passin voimassaolon päättymispäivä,
hätätilanteen varalta, kotiin jäävän henkilön nimi ja puhelinnumero.
Matkalasku on vahvistus varaamistanne palveluista. Tarkistakaa, että nimet, lähtöpäivä, paluupäivä sekä lento- ja hotellitiedot ovat oikein vahvistuksessa. Mahdollisten epäselvyyksien ilmetessä ottakaa välittömästi yhteys toimistoomme. Erityisen tärkeää on, että nimi joka vahvistuksessa on, täsmää passissa olevan nimen kanssa, koska lento/juna/laivalippu kirjoitetaan sille nimelle mikä vahvistuksessa on. Jos nimi tulee matkalippuun väärin, voi nimen muuttaminen ja väärällä nimellä matkustaminen olla mahdotonta. Tällöin Kymenmatkat ei ole vastuussa matkustajalle aiheutuneista kuluista tai matkalle lähdön estymisestä. Tutustu myös matkalipun mukana tuleviin ohjeisiin. Tutustu huolella lentolipun mukana tuleviin ohjeisiin mm chekmytrip, jossa on kerrottu tarkat tiedot lennostasi sekä matkatavaroiden kuljetuksesta/sisältymisestä lippuusi.

7. PERUUTUKSET, NIMENMUUTOKSET, LISÄPALVELUT JA TAKAISINMAKSU Matkojen erityisluonteen vuoksi, yleisistä valmismatkaehdoista poiketen (YVE 4, 5 ja 8), noudatetaan seuraavia ehtoja: Peruutettaessa matka ilman erityistä syytä, peritään asiakkaalta toimistokulujen lisäksi todelliset, palveluntuottajien veloittamat kulut täysimääräisinä (poikkeus YVE 4). Erikoishintaisista ja kirjoitetuista lento/juna/laiva/bussilipuista ei yleensä suoriteta takaisinmaksua. Mikäli asiakas haluaa muuttaa matkan kohdetta, hotellia tai lähtö/paluupäivää tai luovuttaa matkasopimuksen toiselle, peritään asiakkaalta muutoksesta tai luovutuksesta aiheutuvat todelliset kulut ja lisäksi toimistokulut 50 € / henkilö (poikkeus YVE 8). Erikoishintaisiin lentolippuihin ei lentoyhtiöiden säännösten mukaan sallita muutoksia lipunkirjoituksen jälkeen, jolloin todellinen kulu on lentolipun koko hinta. Jo alkaneeseen matkaan ei voi tehdä muutoksia.

Peruutusehdot – äkilliset sairaustapaukset tai muu vakava tapahtuma Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3 kohdan ja yleisten valmismatkaehtojen kohdan 5.1 mukainen oikeus peruuttaa matka, matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista matkanjärjestäjällä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, hotellit, kuljetukset tai muut matkajärjestelyt). Korvaus määritellään todellisten kustannusten mukaan. Kymenmatkat ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen menettämänsä liikevoiton osalta. Äkillinen matkalle lähdön este on todistettava lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä. Matkustajan tulee varausta tehdessään ottaa huomioon, että todelliset kulut erityisesti viime hetken peruutuksissa voivat olla toimistokuluja huomattavasti suuremmat matkan peruuttamisen syystä riippumatta (poikkeus YVE 4 ja 5). Kehotamme ottamaan peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen jo matkan tilausvaiheessa. Matkan hinnan lisäksi peritään aina anotun viisumin hinta.

8. LISÄPALVELUT JA RETKET Matkoista veloitetaan matkaennakon lisäksi ennakkomaksuna lisäpalvelut (esim. retket, konsertti- ja teatteriliput, erilaiset osanottomaksut, kilpailut ja muut ohjelmapalvelut), jotka eivät sisälly matkapaketin hintaan. Nämä tilataan aina matkustajan omalla riskillä eli ne eivät sisälly matkanjärjestäjän vastuuseen. Agenttien ja lipputoimistojen perimät hinnat ovat lippujen perushintaa korkeampia. Varauksesta peritään Kymenmatkojen palveluhinnaston mukaiset kulut. Varatuista lipuista ei suoriteta takaisinmaksua matkan tai tilatun lisäpalvelun peruuntuessa tai mikäli liput jäävät matkustajasta johtuvista syistä käyttämättä.  Peruutuksen yhteydessä perimme aina lisäksi etukäteen tilatuista ja vahvistetuista lisäpalveluista aiheutuneet kustannukset. Risteilyjen, junamatkojen, safareiden, kiertomatkojen ja muiden erikoisjärjestelyjä sisältävien matkojen osalta noudatetaan kunkin palvelun tuottajan omia perusehtoja

9. TAKAISINMAKSUT Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun käyttämättä jättämistään palveluista. Käyttämättömistä hotellivuorokausista, kuljetusyhtiöiden lipuista tai muista varatuista palveluista ei suoriteta palautuksia tai hyvityksiä. Peruutuksen vastaanottopäiväksi hyväksytään vain arkipäivät (maanantai-perjantai) toimiston aukioloaikana.

10. MATKUSTAJAN VASTUU Matkustajan on ilmoitettava nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa matkaa varatessaan. Matkustajan on ilmoitettava myös se puhelinnumero, jonka hän ottaa mukaan matkalle. Mikäli tiedot ennen matkaa muuttuvat tai matkustaja tilapäisesti oleskelee ennen matkaa muualla, on uudet yhteystiedot ilmoitettava toimistoomme. Mikäli esitteessä tai hinnastossa ilmoitettu aikataulu poikkeaa matkaa varattaessa tai myöhemmin toimitetusta aikataulusta, pätee aina viimeiseksi ilmoitettu aikataulu. Matkustajan velvollisuus on tarkistaa, että osanottajatodistuksessa, laskussa tai lipuissa on juuri ne tiedot, joista myyjän kanssa on sovittu. Lisäksi matkustaja on velvollinen tarkistamaan välittömästi vahvistuksen saatuaan, että nimitiedot matkadokumenteissa ovat samat kuin passissa. Mahdollisista virheistä ja puutteista on ilmoitettava viipymättä matkan myyneeseen matkatoimistoon. Kansainväliset sopimukset kieltävät menopaluulippujen käyttämisen vain yhteen suuntaan, eikä lippuja tai muita matkaan kuuluvia palveluita saa luovuttaa toiselle henkilölle. Matkustaja, joka eroaa ryhmästä tai ei käytä varaamaansa majoitusta, on velvollinen seuramatkoilla ilmoittamaan asiasta oppaalle. Matkustajalla ei tällöin ole oikeutta hinnan alennukseen käyttämättä jääneiden palvelujen osalta. Matkustaja on myös velvollinen saapumaan hotellille hyvissä ajoin ennen poiskuljetuksen lähtöä, sekä ottamaan oppaaseen yhteyttä vähintään vuorokautta ennen lähtöä mm. mahdollisten aikataulumuutosten vuoksi.  Mikäli matkustaja ei noudata tätä ilmoittautumisvelvollisuutta tai myöhästyy ilmoitetusta lähtöajasta, matkustaja vastaa itse paluukustannuksista. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada hinnanalennusta käyttämättä jääneistä palveluista.

11. MATKATAVARAT Matkatavaroiden kuljetuksessa noudatamme kunkin kuljetusyhtiön voimassa olevia määräyksiä. Huomaa, että useat lentoyhtiöt veloittavat matkalaukuista lisämaksun. Vain käsimatkatavara sisältyy lipun hintaan. Joillakin lentoyhtiöillä ruumaan kirjattava matkatavara on lisämaksusta eikä sisälly lentolipun hintaan. Myös lähtöselvitys on joillain lentoyhtiöillä lisämaksullinen palvelu. Kyseiset lisäveloitukset tulee maksaa suoraan lentoyhtiölle lähtöselvityksen yhteydessä. Hinnat ja lisätietoa lentoyhtiöltä. IATAn standardi määrittää, minkä lentoyhtiön matkatavarasääntöjä noudatetaan. Voit tarkistaa sallitun matkatavaramäärän lentolipusta. Mahdollinen ylipainomaksu peritään lähtöselvittävän lentoyhtiön ylipainotaulukon mukaan. Huomaa, että ylipainomaksut saattavat olla hyvin kalliita. Matkatavarat on merkittävä matkalaukkulapulla.

12. PALUUKULJETUKSEN AIKATAULU Asiakas on velvollinen tarkistamaan kuljetusten: lennon/junan/laivan/bussin meno ja paluumatkojen aikataulut hyvissä ajoin ennen matkaa/paluumatkaa. Jos asiakas laiminlyö tämän velvollisuuden ei Kymenmatkat Oy ole vastuussa paluukuljetuksen menettämisestä ja siitä aiheutuneista kuluista.

13. MUUTOKSET Kymenmatkat Oy ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä myöskään esitteessä mahdollisesti olevista painovirheistä. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syntymistä.

14. MATKAVAKUUTUS Suositamme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä peruutuskulujen ja mahdollisen matkalla sairastumisen varalta. Räätälöityjen matkojen peruutuskulut sairastumistapauksessakin voivat nousta korkeiksi, koska lentoyhtiöt, laivayhtiöt, junayhtiöt ja bussiyhtiöt voivat lipunkirjoituksen jälkeen periä koko lipun hinnan peruutuskuluina vaikka matkustajalla olisikin esittää lääkärintodistus. Vakuutus on peruutusturvan saamiseksi maksettava viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkua. Kehotamme tutustumaan matkavakuutusten peruutusturvan ehtoihin, koska vakuutusten korvauksissa saattaa olla rajoituksia korvausmäärissä, joka voi johtaa siihen että vakuutuskaan ei korvaa kaikkia peruutuksesta aiheutuneita kuluja vaan ne jäävät matkustajan maksettavaksi.

15. VALITUKSET Matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle tai matkatoimistoon. Päivystysnumero Suomessa: +358 5 211 1600 työaikana.  Päivystysnumero Pietarissa: +7-812-33 68 189 työaikana. Päivystysnumero iltaisin ja viikonloppuisin Pietarissa +7 931 543 7677. Päivystysnumero iltaisin ja viikonloppuisin Suomessa +358 50 5228100.  Korvausvaatimukset on tehtävä aina kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 2 kk matkan päättymisen jälkeen.

16. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITTAMINEN Kymenmatkojen vahingonkorvausvastuu määräytyy yleisten valmismatkaehtojen 15 ja 16 kohdan mukaisesti. Jos matka on hankittu pääasiassa muuhun kuin yksityiseen tarkoitukseen, pidättää matkanjärjestäjä itselleen oikeuden rajoittaa vahingonkorvausvelvollisuuttaan esine- ja varallisuusvahingoissa mahdollisen liikevoiton, huomattavan suuren palkkion tai vastaavan menettämisen osalta. Matkanjärjestäjän maksaman korvauksen yläraja näissä tapauksissa on 168 €. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaavien matkojen osalta vastaa vahingoista, jotka johtuvat lievästä huolimattomuudesta.

17. LENTOJEN PERUUNTUMISET JA YLIVARAUKSET Jos matkustaja jää lennon ylivarauksen vuoksi pois lennolta, on lentoyhtiön pyrittävä ns. ylivarausasetuksen nojalla hakemaan vapaaehtoisia, jotka voisivat jäädä lennolta pois. Lentoyhtiö maksaa tällöin sovitun korvauksen asiakkaalle. Tämän lisäksi lentoyhtiö joko uudelleenreitittää matkustajan tai maksaa hänelle lentomatkan hinnan takaisin matkustajan oman valinnan mukaan. Jos vapaaehtoisia ei löydy riittävää määrää, on lentoyhtiön valittava lennolta poisjäävät itse. Tällöin lentoyhtiö joutuu maksamaan asiakkaalle asetuksen mukaisen vakiokorvauksen. Jos lento on osa valmismatkaa, voi myös matkanjärjestäjä joutua maksamaan matkustajalle valmismatkalain ja siihen pohjautuvien ehtojen mukaisesti hinnanalennusta tai vahingonkorvausta niistä virheistä, jotka ovat syntyneet ylivarauksen vuoksi. Matkanjärjestäjälle ei kuitenkaan synny mitään vastuuta niiden matkustajien osalta, jotka ovat jääneet VAPAAEHTOISESTI pois sovitulta lennolta. Matkustajalla ei näin ollen oikeutta saada matkanjärjestäjältä takaisin valmismatkaan kuuluneiden muiden palvelujen (kuten majoituksen tai autonvuokran) hintaa, mikäli hän itse valitsee lennolta poisjäämisen. Sama voi koskea tilannetta, jossa matkustaja valitsee lennon peruuntumistilanteessa matkan hinnan takaisinmaksun uudelleenreitityksen sijasta.

18. MATKUSTUSASIAKIRJAT Matkustaja hankkii itse passin, viisumin ja tarvittavat rokotukset sekä vastaa niiden kustannuksista. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi. Pyydettäessä opastamme tarvittavien asiakirjojen hankinnassa.
EU-kansalaisten matkustusasiakirjat voi tarkastaa tästä: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_fi.htm
ROKOTUKSET Matkustaja hankkii itse tarvittavat rokotukset sekä vastaa niiden kustannuksista. Matkailijan rokotussuoja kannattaa tarkastaa näiltä sivuilta:  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos http://www.thl.fi
Matkaklinikka
http://www.omasairaala.fi/matkaklinikka/fi
Terveystalo.com:  https://www.terveystalo.com/fi/Palvelut/Klinikat/Rokotus–ja-MatkailuKlinikka1/Rokotus–ja-MatkailuKlinikka/
Rokote.fi: http://www.rokote.fi/matkailijan-rokoteopas/
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu
Pyydettäessä opastamme tarvittavien asiakirjojen hankinnassa.

TULLI Ohjeita matkustajille http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/matkailijat_muuttajat/index.jsp

ULKOMINISTERIÖ Matkustustiedotteet ja matkustusilmoitus http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=49153&contentlan=1&culture=fi-FI

MAASSA MAAN TAVALLA Ohjeita matkustajille //www.kymenmatkat.fi/info/hyva-tietaa/maassa-maan-tavalla/

19. YKSITTÄISET PALVELUT Yleisiä valmismatkaehtoja ei sovelleta Kymenmatkojen myymiin yksittäisiin reittilentoihin, majoitus- ja maakuljetusjärjestelyihin, joista ei synny matkapakettia, vaan niihin sovelletaan kunkin palvelutuottajan omia ehtoja. Näissä tapauksissa Kymenmatkat toimii vain välittäjänä ja veloittaa palveluhinnaston mukaan.

Kymenmatkat ei vastaa esitteessä/www-sivuilla olevista mahdollisista painovirheistä tai esitteessä ja internetissä mainittujen www-osoitteiden sisällöstä eikä esitteen painamisen jälkeen tapahtuneista muutoksista. Tämä koskee kaikkia hintoja, lähtöpäiviä, lentoja, hotelleja jne. Kaikki hinnat ja aikataulut ja reitit ovat sitoumuksetta. Kymenmatkat varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja ehtoja ennen matkasopimuksen hyväksymistä.

Nämä erityisehdot ovat voimassa toistaiseksi tai kunnes uudet Erityisehdot julkaistaan.