Japani Maricar

Kansainvälinen ajokortti, IDP = International Driving Permit, on virallinen, maailman valtakielille tehty käännös kansallisesta ajokortista.
Kansainvälisen ajokortin sisällön ja ulkonäön määrittelevät kansainväliset tieliikennesopimukset.
Suomessa valtioneuvosto on antanut kansainvälisten ajokorttien kirjoittamisoikeuden Autoliitolle, mutta edellyttää, että ajo-oikeus on tarkistutettava Trafilta ennen niiden luovuttamista asiakkaalle.
Kansainvälisen ajokortin lisäksi oma kansallinen ajokortti on aina oltava myös mukana matkalla.
Lue lisää ja tilaa kansainvälinen ajokortti:
https://www.autoliitto.fi/matkailu/kansainvalinen-ajokortti