Venäjä Karjalan Tasavalta Karhumäki Vienanmeren–Itämeren kanava. Sandarmoh

Kanavan pituus on 227 km Äänisestä (Poventsa) Vienanmereen (Belomorsk).
Se on rakennettu 1930-luvulla Stalinin vainojen uhrien käsin. Matkan aikana näette kanavan 2 sulun Poventsassa ja seuraatte kanavan toimia. Sulun luona on v. 2004 kanavan rakentajien muistoksi perustettu Nikolain kirkko. Sandarmoh on metsä, missä teloitettiin ja mihin haudattiin v. 1937-38 yli 8 tuh. poliittisten vainojen uhria, Solovetskin vankileirin vankeja ja kanavan rakentajia.